مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور سکس

رفتارهایی که به دعواهایتان خاتمه می دهد از نظر دکتر مشاور خانواده شامل کدام است؟

همه ی زوج ها مشکلاتی دارند و زوج هایی که بیشترین موفقیت را در حل مسائل دارند به عنوان یک گروه کار می کنند و اکثر زوجین با عجله به دنبال راه حل های فوری هستند


عوامل زمینه سازی که باعث عدم موفقیت در ازدواج می شوند.

عوامل زمینه ساز بسیاری در دلزدگی و پیش رفتن به سمت عدم موفقیت در ازدواج هستند که بسیار تاثیر گذارند و عدم توجه به آن ها دردسرهای زیادی را برای زوجین به همراه خواهد داشت و سبب بروز تنش بسیاری در خانواده خواهد شد.


آیا تفاوت های زنان و مردان می تواند در رابطه مشکل ساز شود؟

زمانی که مردان ناراحت می شوند، هرگز درباره موضوعی که ناراحتش کرده، حرفی نمی زنند


10حیطه ی تفاهم در زندگی مشترک چیست ؟

تفاهم یعنی بتوانید در هماهنگی کامل با هم زندگی کنید و ممکن است موارد مشابهی باشد که هر دویتان آن ها را قبول دارید و موجب آسان تر شدن ارتباطتان می شود .


آزار های عاطفی در روابط درون خانواده به چه شکلی است ؟

عوامل رفتاری هستند که در درون هر خانواده ای ممکن است شاهد آن باشیم و افراد حتی خودشان به آن ها آگاهی نداشته باشند