مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک روانشناسی در تهران

نکاتی برای پایداری رابطه ی عاطفی در زندگی مشترک

برای اینکه بتوانید رابطه ی عاطفی پایداری را در زندگی مشترک داشته باشید باید برخی از اصول زندگی مشترک را بدانید .


فرد اسکیزویید به عنوان شریک زندگی چگونه خواهد بود ؟

فرد اسکیزویید همواره خود را در تنهایی نگه خواهد داشت و اگر قصد ایجاد رابطه ی عاطفی با فرد اسکیزویید را دارید و فکر می کنید که رابطه ی خوشایندی با او خواهید داشت ، بدون تردید بگوییم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد .


فوت و فن های تربیت کودک سالم چیست ؟

احترام گذاشتن و دلگرمی دادن به فرزندان تعلق خاطر و احساس خوبی را در آن ها ایجاد خواهد کرد .