مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک روانشناسی نوجوان

روان شناس خوب

روان شناس خوب برای کمک به والدینی که برای حل مشکلافسردگی در نوجوانان خود به یک کلینیک روانشناسی مراجعه می کنند راه کار های مختلفی ایجاد نموده اند.


مشاوره نوجوانان در مرکز روانشناسی و لزوم استفاده از آن در سن بلوغ

مشاوره نوجوانان در مرکز مشاوره به کمک خانواده هایی می آید که فرزندانشان در سن بلوغ دچار اختلالات رفتاری و عملی می شوند.