مراکز مشاوره تخصصی خانواده و مشاوره ازدواج در زمینه های مشاوره پیش از ازدواج ، مشکلات زناشویی و مسائلی که ممکن است در روابط بین فردی افراد پیش آید توسط متخصص مشاور خانواده  و متخصص مشاور ازدواج به شما عزیزان خدمات مشاوره را ارائه می دهند.

توجه داشته باشیددکتر روانشناس خانواده و یا دکتر روانشناس ازدواج شما را در ابعادی از روانشناختی از طریق تست و مصاحبه ارزیابی می کنند اما گاهی نیاز است شما به درمان فردی بپردازید در درمان فردی نیاز است شما به یک شناخت عمیق نسبت به نقاط قوت و یا حتی نقاط ضعف خود برسید.

در مقالات گذشته ما به کمک کتاب زندگی خود را چگونه بیافرینید توانسته ایم طرحواره ها را توضیح دهیم.

 

 

تجاربی که منجر به تله شکست می شود را توضیح داده ایم که حس شکست خوردگی  و نا موفق بودن همیشه در آن بوده است.

نکته قابل ذکر این است که در مرکز تخصصی مشاوره خانواده انتخاب نو شما عزیزان می توانید توسط خانم دکتر نسرین باقری مشاوره ی فردی و مشاوره خانواده را به صورت تخصصی دریافت کنید می توان گفت انتخاب نو یکی از بهترین مشاوره خانواده در تهران در بین مراکز تخصصی مشاوره خانواده   محسوب می شود زیرا سعی بر آن که تمامی استاندارد ها را رعایت کنیم.

حال به ریشه های تحولی طرحواره شکست می پردازیم: والدین این افراد می توان گفت اغلب پدر از عملکرد فرزندشان در زمینه های مثل تحصیلی، ورزش و یا حوزه های دیگر انتقاد کرده اند و یا فرزندان را کودن و بی دست و پا خطاب می کردند و در قبال این افراد رفتارهایی توهین آمیز نشان می دهند. احتمالا طرحواره ی تله زندگی را می توان با طرحواره نقص / شرم ارتباط نزدیکی دارد.

یکی دیگر از ریشه ها این می تواند باشد که والدین و یا یکی از آن ها پدر یا مادر آنقدر موفق است که شما خودتان را با او مقایسه می کنید و به این نتیجه می رسید که هیچگاه نمی توانید بر طبق معیارهای بلند پروازانه ی او به موقعیت دست پیدا کنید.

گاهی یکی از والدین و یا هر دوی آنها به موفقیت های فرزندانشان توجهی نمی کنند و یا حتی موفقیت فرزندانشان را تهدیدی برای خودشان تلقی می کنند پس احتمالا با فرزندانشان به رقابت طلبی می پردازند و می ترسند مبادا موقعیت فرزندانشان باعث شود مصاحبت و همراهی با او را از دست بدهند.

این تله زندگی می تواند به محرومیت هیجانی و یا وابستگی هم ربط داشته باشد.

گاهی ممکن است افراد در حوزه ای مثل تحصیل و یا ورزش از همسن و سال های خود عقب بیفتند و احساس حقارت بر آن ها چیره شود. که این عقب افتادن می تواند به علت حواس پرتی یا بی نظمی باشد و در نتیجه برای فرار از تحقیر شدن از تلاش دست برمی دارند.

 

در شرایط جوی خانواده فرد با خواهر و برادرهایش به شدت مقایسه می شود و به تدریج به این نتیجه می رسد که درزمینه ی موفقیت نمی تواند به گرد پای خواهر و برادر خود برسد پس از تلاش دست کشیده و شکست را می پذیرد.

توجه داشته باشید مواردی که از معرفی طرحواره گفته می شود در مقالات مشاور متخصص خانواده باید توسط یک روانشناس مجرب و مشاوره تخصصی خانواده صورت بگیرد.

خوشبختانه در مرکز تخصصی مشاوره ازدواج مشاورین در صورت لزوم شما را به سمت درمان های فردی هدایت می کنند.

ممکن است این افراد (کسانی که تله شکست را دارند) با بچه های دور و بر خودشان  احساس بیگانگی کنند. به این دلیل که به علت شرایط شغلی و مسائل دیگر مهاجر بوده اند و یا خانواده آن ها از نظر سطح اقتصادی و تحصیلاتی از خانواده های همسن خود پایین تر بوده اند.

 

گاهی ممکن است افراد به علت نداشتن هیچ محدودیتی و نظمی برای پیشرفت افرادی غیر مسئول شوند. خویشتن داری یاد بگیرند. پس این روال باعث می شود برای یادگیری مهارت های تحصیلی و انجام تکالیف هیچ نظمی نداشته باشند و به محض کوچکترین ناکامی دست از کار می کشند.

در مقاله مشاوره تخصصی ازدواج و معرفی بهترین مشاوره ازدواج در تهران شما را با چگونگی عملکرد مشاوران آشنا کردیم حال قصد داریم در مقالات آتی به معرفی خدمات تخصصی

کیلینیک تخصصی مشاوره خانواده که پروسه درمان توسط بهترین مشاوره خانواده انجام می دهند بازگو کنیم.