افسردگی در نوجوانان از نظر بهترین مشاور کودک و نوجوان در تهران تنها بروز غم و ناراحتی در برخی از شرایط نیست بلکه افسردگی حالتی نسبتا پایدار می باشد که باید حداقل 6 ماه ادامه یابد. افسردگی در دوره نوجوانی بسیار شایع است. بر اساس نظر روانشناس نوجوان در کلینیک مشاوره تغییرات بلوغ چنانچه با تغییرات هورمونی ایجاد می کند که زمینه اختلالات روانی در فرد بسیار محیا می شود. از همین جهت استفاده از مشاوره نوجوانان برای کسانی که نشانه های آن را در نوجوان خود می بینند ضروری است.

شایع ترین علل افسردگی از نظر بهترین روانشناس نوجوانان چیست؟

-         بی توجهی به نیاز های عاطفی نوجوان و از بین بردن عزت نفس در او

-         فشار روانی ناشی از مشکلات روابط با دوستی جنس مخالف و یا والدین

-         مصرف مواد مخدر و روان گردان یکی از دلایل بروز فسردگی است.

-        اختلال افسردگی نوعی اختلال ژنتیکی نیز محسوب می شود و کسانی که در خانواده افراد مبتلا به این اختلال دارند ، احتمال بیشتری برای بروز افسردگی در آن ها می باشد.

-         اتفاقاتی همچون جدایی و یا طلاق

اگر افسردگی در نوجوانان ریشه یابی و تحت درمان روانشناسییک روانشناس نوجوان در مرکز مشاوره قرار نگیرد در بزرگسالی مشکلات جدی تری برای فرد ایجاد می گردد. بهترین شیوه ای که متخصص مشاور نوجوان در مراکز مشاوره در پیش می گیرد فعال سازی رفتاری می باشد. در این شیوه درمانی به والدین پیشنهاد می کنند تا برنامه هایی با ظرفیت توان نوجوان برای او ایجاد گردد تا کم کم تحرک انجام دهد و از حالت افسردگی خارج شود


نشانه های اختلال افسردگی از نظر روانشناس در مرکز روانشناسی انتخاب نو

1-    خشونت و عصبانیت شدید

2-    تغییرات خواک و خواب

3-    گوشه گیری و عدم تمایل به معاشرت با دیگران

4-    بی انگیزگی و بی انرژی بودن

5-    تمایل به فکر درباره خودکشی

6-    فراموشکاری و عدم تمرکز

نوجوانی که دچار افسردگی می باشد نسبت به اطرافیان خود بسیار بدبین شده و به دلیل بلند پروازی هایی که دارند نسبت به قضاوت اطرافیان حساس است. این نوجوانان معمولا دلیل عدم معاشرت خود با دیگران را به مشاور نوجوانان خوب، قضاوت هایی می دانند که البته ساخته ذهن خودشان است. در واقع بهترین روانشناس نوجوان بر این عقیده است که چون این نوجوانان دائما در حال قضاوت و شماتت خود هستند آن قدر به خود فشار وارد می کنند که از ترس قضاوت اجتماعی از جامعه فاصله می گیرند.

متخصص روانشناس انتخاب نو مشاوره نوجوان را برای پیشگیری از پیچیده شدن اختلال روانی در نوجوان و گسترش آن در بزرگسالی بسیار ضروری می داند. همراهی والدین در درمان اختلالات نوجوانان بسیار با اهمیت می باشد . مشاوره والدینمی تواند بیشترین تاثیر گذاری را در روند درمان نوجوان داشته باشد . والدین باید با توجه به این نکته که درمان اختلالات نیاز به صبوری و زمان دارد برای درمان تخصصی به کلینیک روانشناسی مراجعه کنند.

درمان اختلال افسردگی در نوجوانان توسط بهترین مشاور نوجوان

-         دارو درمانی :

دارو درمانی یکی از درمان های سریع در حل مشکل اختلال برای نوجوانان می باشد . درمان دارویی باید حتما توسط روانپزشک انجام گیرد تا دز دارو و دوره مصرف آن مشخص گردد . مشاوره و دارو در کنار هم می تواند تاثیر بسیار زیادی در سرعت درمان داشته باشد.

-         درمان روانشناختی :

در این روش درمانی دکتر مشاور نوجوان به ریشه یابی مشکلات نوجوانان پرداخته و در جلسه مشاورهتلاش می کند تا به درمان تخصصی بپردازد. مشاور نقش دوست برای نوجوان را پیدا می کند و تلاش می کند اهداف نا مناسب نوجوان را با اهداف جدید جایگزین نماید.

-         والدین درمانی :

همانگونه که گفتیم متخصص مشاور نوجوان نقش والدین در درمان نوجوانان را بسیار زیاد می داند . ایجاد محیط مناسب و بی تنش می تواند در درمان اختلال نوجوانان بسیار با اهمیت است. والدین با تشویق مناسب و همراهی کودک در برنامه هایشان می تواند باعث ایجاد عزت نفس در نوجوان شده و آنها را به شکل صحیح راهنمایی کنند.