دکتر روانشناس کودک و جلسات روانشناسی کودک در کلینیک مشاوره برای خانواده هایی که خواهان اصلاحات و راهنمایی های عملی در مورد چگونگی برخورد با مشکلات رفتاری و رشدی رایج در کودکان در سنین پیش از نوجوانی هستند ، مفید خواهد بود. مشاور کودک در مرکز مشاوره انتخاب نو به والدینی که کودکانشان دچار اختلالات رفتاری هستند ، روش های آموزشی فعال ارائه می دهد و این کار مستلزم ارائه راهنمایی ها و دستور های خاص است در خصوص این که به حل چه مشکلاتی باید همت گمارد و به چه ترتیب که در جلسات مشاوره کودک مطرح می شود.

شیوه های مشاوره کودکان و اثر مشاوره کودک بر تربیت فرزند چیست ؟

با شرح دادن و الگو سازی مهارت ها از طریق نقش بازی کردن ، باز خورد و تعلیم دادن والدینی که در حال اجرا و تمرین این مهارت ها هستند و روانشناس کودک در مرکز مشاوره و روانشناسی کودکان نظاره گر ارتباط متقابل اعضای خانواده با یکدیگر است ، می توان به نتایج مهم در روند رشد کودک دست یافت. باز خورد و حمایت از سوی متخصص مشاور کودکان در کلینیک روانشناسی ، به خصوص در مراحل ابتدایی حل مشکل ، برای بسیاری از خانواده ها ضروری است. طبق نظر دکتر مشاور کودک مشارکت هر خانواده بستگی به ویژگی های مشکل مورد نظر ، ارزیابی بالینی و قضاوت در مورد درمان آن دارد.

 

 

انواع مختلف مشکلات رفتاری و تشخیص آن در مرکز روانشناسی کودکان توسط روانشناس کودک خوب و مشاوره رفتاری کودکان 

بر اساس مطالعات روانشناسی و مشاوره کودکان همچنان که کودکان از دوران طفولیت به نوجوانی پیش می روند ، می توانند رفتار های مختلفی از خود نشان دهند که باعث نگرانی و دلواپسی والدین شود. مشکلات رفتاری کودکان به شکل های بسیاری نمود پیدا می کند. برخی مشکلات رفتاری کوتاه مدت هستند و با بزرگ تر شدن کودک بهبود می یابند ، و برخی دیگر طولانی مدت هستند و ممکن است در آینده به بروز و پیشرفت اختلالات روانی منجر شوند. به عبارتی متخصص روانشناس کودکان مشکلات رفتاری را به دو دسته تقسیم می کند.

مشکلات رفتاری متداول در کودکان بهنجار

رفتار هایی که نشانه هایی از اختلال رفتاری جدی تر یا آسیب شناسی روانی هستند.

تشخیص هر یک از موارد زیر و درمان مناسب و آموزش های لازم در مرکز تخصصی روانشناسی کودکان انتخاب نو توسط بهترین روانشناس کودک انجام می شود.