بهترین روانشناس کودک بری درمان بیش فعالی از درمان دارویی و بازی درمانی در یک کلینیک روانشناسی خوب استفاده می کند. از نظر مشاور کودکان اختلال بیش فعالی نوعی اختلال رفتاری رشدی است که در بعضی کودکان ظهور پیدا می کند که چنانچه در زمان مناسب کودک تحت درمان روانشناسی در یک مرکز مشاوره خوب قرار گیرد می توان آن را کنترل و حتی درمان نمود. اختلالات بیش فعالی در بزرگسالی تبدیل به مشکلات جدی تر و حتی افسردگی می گردد.

مشکلات تمرکز و یادگیری ، فعالیت های غیر معمول و تکانشی از نظر دکتر روانشناس کودک از این اختلال ناشی می شود. اختلال بیش فعالی در کودکان معمولا ریشه ارثی و یا تحت تاثیر ضایعات مغزی می باشد، از نظر دکتر روانشناس کودکان تعداد کمی از کودکان تحت تاثیر عوامل محیطی و بهداشت نامناسب یا مصرف الکل یا سیگار مادر دچار این اختلال می گردند.

مشاور روانشناس ، کودکان بیش فعال را نوابغ کوچک می دانند این کودکان معمولا از هوشبری بالایی برخوردار هستند. درمان بیش فعالی در کودکان مراحل مختلفی دارد ، گفتار درمانی ، بازی درمانی ، نوروفیدبک ، دارو درمانی و درمان های شناختی رفتاری از نمونه های روش درمانی برای کسانی است که برای درمان کودکان خود به یک کلینیک روانشناسی کودک مراجعه می کنند. متخصص روانشناس کودک مهارت های رفتاری و گوش دادن را نیز در طی مراحل درمان به کودکان آموزش می دهند.


بسیاری از والدین ، خود برای رفتار مناسب با کودک بیش فعال نیاز به آموزش دارند. نوع برخورد با کودکان بیش فعال بسیار مهم است. گاهی والدین با مصرف دارو برای کودکان مخالفت می کنند و این درحالی است که کنترل فعالیت های مغزی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی نیاز به مصرف دارو هایی دارد که توسط روانپزشک متخصص تجویز می شود. یک مشاور کودک خوب برنامه ریزی دقیقی برای فعالیت های این کودکان تعبیه می کند اجرای برنامه ها و درمان کودکان بیش فعال نیازمند همراهی بسیار زیاد والدین و مسئولین آموزشی کودک می باشد. برای انجام فعالیت ها و تمرکز کودک مشاور کودک حرفه ای به والدین پیشنهاد می دهد تا مکان کودک را محلی خلوت و بدون تنش انتخاب کنند این کودکان در شلوغی بسیار راحت تر از باقی کودکان تمرکز خود را از دست می دهند.

تغذیه مناسب ، روزشهای جسمانی و فکری از نظر بهترین مشاور کودک برای این کودکان بسیار کارآمد است و می توان با استفاده از آن انرژی نحفته در کودکان را به شکل مناسب تخلیه کرد. باید توجه کرد کودکانی که با اختلال بیش فعالی تشخیص داده می شوند لزوما یکسان عمل نمی کنند و این اختلال درجات مختلفی دارد که در مراکز مشاوره کودکان به وسیله آزمایشات دقیق مورد برسی قرار می گیرد.