بهترین روانپزشک در تهران برای بهترین مراکز مشاوره از جمله کلینیک روانشناسی انتخاب نو فعالیت می کند. روانپزشک در مرکز مشاوره انتخاب نو به پیشگیری ، تشخیص و درمان انواع اختلالات روانی و ذهنی می پردازند. دکتر روانپزشک برای درمان تخصصی آموزش می بینند و در روند درمان استفاده از مشاوره را برای تسریع درمان به مراجعین خود پیشنهاد می کنند. متخصص روانپزشک در رده های مختلف سنی فعالیت می کند. استفاده از روانپزشک کودک برای درمان بیماری هایی همچون افسردگی وبیش فعالی در کودکان پیشنهاد می شود.

تفاوت روانشناس و روانپزشک چیست ؟

دکتر روانپزشک خوب به صورت تخصصی در رشته پزشکی تحصیل می کند و سپس به گذراندن دوره های روانشناسی در دانشگاه به صورت کامل میپردازد در حالی که روانشناس در رشته روانشناسی به گذراندن دوره های مربوطه می پردازند و در آن بخش مدرک کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای خود را اخذ می کند. روانپزشک خوب اجازه تجویز داروهای مربوط به اعصاب و روان را دارند، در حالی که دکتر روانشناس اجازه تجویز دارویی ندارند و تنها در صورتی که احساس کنند مراجع نیاز به درمان دارویی دارد می توانند او را به یک متخصص روانپزشک معرفی کنند.

روند کار در مراجعه به روانپزشک

برای درمان مشکلات روحی و روانی بهتر است افراد در ابتدا به یک مشاور روانشناس مراجعه کنند تا چنانچه متخصص روانشناس تشخیص مشکلات فرد را در کارکرد های مغزی و نقص ترشح هورمون های فرد دانست او را به بهترین روانپزشک معرفی نماید. در مرحله اول روانپزشک متخصص به برسی وضعیت جسمی و ذهنی فرد برای تشخیص اولیه می پردازد و سپس تلاش می کند تا تاریخچه ای از شرایط روحی فرد تهیه کند. این گزارش شامل وجود اختلالات مشابه در خانواده فرد و یا وجود نشانه هایی در دوره کودکی فرد می باشد.

در مرحله بعد روانپزشک در کلینیک روانشناسی تست های روانشناسی از فرد تهیه می کند تا با کمک آن به صورت دقیق تر فرد مورد برسی قرار گیرد و بهترین راه برای درمان بیماری فرد انتخاب گردد. این تست های روانپزشکی و روانشناسی باید حتما تحت نظر روانپزشک حرفه ای انجام گیرد و افراد به صورت معمول خود نمی توانند به انجام آن مبادرت ورزند.

تجویز دارو و مشخص کردن تعداد جلسات مورد نیاز و حدود زمان درمان مرحله بعدی درمان روانپزشکی در مرکز مشاوره می باشد. گاهی بهترین روانپزشک مشاهده می کند فرد نسبت به داروهایی واکنش های غیر عادی از خود بروز می دهد و تشخیص به تغییر دارو می دهد به همین علت و اعتیاد آور بودن برخی از دارو های اعصاب و روان ، استفاده از دارو های اعصاب به صورت سر خود به هیچ عنوان به افرادی که احساس ناراحتی و وجود مشکلات روحی می کنند، پیشنهاد نمی گردد.