ادامه ی مقاله ی روان درمانگر خوب که در رابطه با اختلالات و مشکلات روانی بود را در زمینه ی فرد خودشیفته توضیح دادیم و نظرهای بهترین روان درمانگر و دکتر روان درمانگر را به صورت مواردی برای شناسایی فردی که ممکن است در زندگی شما وجود داشته باشد شرح دادیم

 

حال به شخصیت مطیع – مهاجم می پردازیم :

نکته ی قابل ذکر قبل از توضیح مشخصات : تشخیص اختلال و مشکلات شخصیت باید فقط توسط یک مشاور روان درمانگر و کلینیک روان درمانی جام بگیرد و شما به هیچ عنوان نمی توانید برچسب مشکل را به همسر و یا نامزد خود بزنید موارد مطرح شده در این مقاله صرفا جهت آگاهی برای فردیست که ممکن است با فردی با ویژگی های زیر در ارتباط باشید و نیاز است به یک روان درمانگر مراجعه کند.

مشخصات و ویژگی های فردمطیع – مهاجم :

1.  این افراد رفتارهایی مطیع دارند اما کارهای روزمره و وظایفشان را انجام نمی دهند

2.  اگر اطرافیان او را درک نکنند و از او در موقعیت های مختلف قدر دانی نشود شکایت می کنند

3.  می توان گفت شخصیتی لجوج دارند که به دنبال بحث و جدل هستند

4.  یکی از منتقدان مسئولان قانونی به حساب می آیند.

5.  نسبت به افراد موفق و خوشبخت تر دچار رشک و حسد می شوند

6.  و نسبت به میزان مشکلاتش اغراق امیز رفتار می کند

7.  رفتارهایش باعث برهم خوردن لحظات و خوش حالی شما می شود

تمامی نشانه های بالا در افرادی دیده می شود که شخصیت مطیع –مهاجم دارند و طی تحقیقات در مرکز روان درمانی توسط روان درمانگران پژوهش شده است

اگر با فردی که در ارتباط هستید دائما در حال مشاجره و دعوا است و یا با یک فرد انتقادی در ارتباط هستید و باعث شده است در انجام کار دچار ضعف عزت نفس شوید این افراد شخصیتی مطیع –مهاجم دارند و با مسموم کردن ذهن همسر و یا اطرافیان باعث می شوند اعتماد به نفس آنها تحلیل رود و این روند برای افرادی که آگاهی ندارند این باور مرکز را بنیادی می کند که در تمام مسائل او هست که دچار مشکل است و اشتباه از سمت اوست . بی شک اگر با چنین فردی در رابطه هستید می توانید به مراکز روان درمانی مراجعه کنید و از مشاوران بالینی و متخصص کمک بخواهید.

به خاطر داشته باشید مقالاتی که با عنوان معرفی یک سری از تیپ های شخصیتی است حتما باید توسط یک روانشناس و روان درمانگر مجرب تشخیص داده شود و بی شک شما نمی توانید بدون دانش و مصاحبه ی بالینی بر افراد برچسب بزنید. 

یکی از بهترین کلینیک روان درمانگری در تهران کلینیک مشاوره انتخاب نو می باشد زیرا علاوه بر فعالیت تیم و به صورت فردی و گروهی نیز در صورت نیاز به کار درمان می پردازند و در محیطی کاملا استاندارد کارگاه های تخصصی و عمومی برگزار می کنند.