شیوه های ایجاد روابط مناسب با کودکان و آموزش رفتار مطلوب توسط روانشناس کودکان در مرکز مشاوره تهران انجام می شود. دکتر روانشناس کودک به روش هایی می پردازد که به ایجاد ارتباط خوب بین والدین و کودک کمک می کند همچنین روانشناس کودک نظریه هایی ارائه می دهد که می توان با به کار گرفتن آن ها به کودک کمک کرد تا رفتارهای مناسب اجتماعی و وظایف و مهارت های رشدی را فرا گیرد. مشاوران کودک در مراکز مشاوره کودک تهران شیوه های سازنده و مثبت را در تربیت کودک بر اساس سنین تقریبی  که در آن ها روش های مختلف کارایی بیشتری دارند ، ارائه می دهد.

اکنون به مواردی از شیوه های روابط مناسب با کودک و آموزش رفتار مطلوب که بهترین روانشناس کودک مطرح کرده است ، می پردازیم.به عبارتی چگونه با کودکان رفتار کنیم ؟

صرف مدت زمانی خاص و پر محتوا با کودک

بر اساس نظر یک روانشناس کودک خوب تهران، یکی از مهم ترین چیز هایی که می توانید به کودک بدهید مقداری از وقتتان است. طبق نظربهترین روانشناس کودکان ، کودکان در هر سنی برای برخورداری از رشد طبیعی به دقت و توجه والدین احتیاج دارند. دکتر روانشناس کودکان در ادامه اشاره می کند که این صرفا به معنای با کودک بودن و تامین غذا ، پوشاک ، مسکن و سرپرستی او نیست . در واقع بیش از این ها ست. ممکن است کسی یک هفته کامل را با کودکی بگذراند اما هیچ زمان مفید و پر محتوایی را به او اختصاص ندهد . مشاور کودکان در کلینیک روانشناسی کودکان به والدین آموزش های لازم جهت ایجاد رابطه ای صمیمی و دوستانه را ارائه می دهد. برای تربیت کودک به طور صحیح و با کیفیت عالی استفاده از خدمات روانشناسی و مشاوره کودکان در مرکز مشاوره کودک برای والدین مناسب خواهد بود.

آگاه کردن کودک از رفتار مطلوب

مهارت مهم دیگر که مشاور کودک برای ایجاد روابط خوب با کودک به آن اشاره می کند ، توجه یا بازخورد مثبتی است که والدین نسبت به رفتار خوب کودک از خود نشان می دهند . توجه ممکن است محرکی بسیار قوی باشد . زمانی که کودک کاری را انجام می دهد که مورد پسند شماست ، باید بفهمد که به ارزش کار او پی برده اید و رفتارش را ارج می نهید. توجه شما نسبت به رفتار مطلوب و خوب کودک باعث تکرار بیشتر آن رفتار می شود. توجه مثبت را می توان به شیوه های مختلفی نشان داد کهبهترین مشاور کودکان آن ها را معرفی می کند  از جمله اظهار نظر کردن درباره ی عمل کودک ، نوازش کردن ، لبخند ، چشمک زدن یا در آغوش گرفتن کودک . با تمام این اعمال به کودک خود می فهمانید که به او اهمیت می دهید و علاقه مند هستید و کاری را که انجام می دهد تایید می کنید و می پسندید. طبق نظر دکتر مشاور کودکان با این کار ها با ارائه ی الگوی درست و مناسب ، نحوه ی ارتباط برقرار کردن مثبت با دیگران را به کودک خود یاد می دهید. با تشویق رفتار خوب کودک ، به او کمک می کنید تا آنچه را از او انتظار می رود سریع تر بیاموزد.

 

 

راهکار هایی مثل به دقت نگاه کردن و زیر نظر گرفتن رفتار هایی از کودک که تمایل دارید آن ها را بیشتر تکرار کند و مشخص کردن آن به عبارتی از خود بپرسید که به کدام یک از رفتار های خاص کودک علاقه دارید. واضح و بدون ابهام صحبت کنید . از طریق توصیف رفتار درست کودک ، او را به گرمی مورد تحسین قرار دهید . تعریف و تمجید واضح و روشن برای کودک بسیار آموزنده تر است.

بهترین روانشناسان کودک بر اساس اصول روانشناسی و مشاوره در زمینه کودک در مرکز روانشناسی کودکان تهران  به این نکته اشاره می کنند که جذب کودک به سمت رفتار مطلوب ، روشی بسیار موثر در تغییر رفتار است. تشویق کردن و دلگرمی کردن به کودکان سبب می شود آنان نسبت به خود احساس خوبی داشته باشند و با نشاط واکنش نشان دهند. اما کودکانی که به خاطر رفتار خوبشان به ندرت مورد تشویق قرار می گیرند ، ممکن است ابتدا به هنگام تحسین شدن دستپاچه و خجالت زده شوند یا حتی واکنشی احمقانه نشان دهند. اگر چنین واکنشی از کودک خود مشاهده کردید ، به کار خود ادامه دهید و بیشتر به تعریف و تمجید از او بپردازید. البته به عقیده ی روانشناس نوجوان و کودک تهران در مورد نوجوانان و کودکان بزرگ تر بهتر است در حضور هم سن و سالانشان خیلی از آن ها تعریف نکنیم ، گفتن یک کلمه آهسته در گوش او کافی است و در واقع اثری را که لازم است ، خواهد داشت . تعریف و تمجید هم در کودکان کوچک تر و هم بزرگتر موثر است ، به شرط آن که واقعی باشد و از طریقی انجام شود که کودک احساس ناراحتی نکند.

والدینی که نسبت به رفتار های بد کودک بیشتر واکنش نشان داده اند تا رفتار های خوب او  ، هنگامی که می خواهند روش خود را تغییر دهند کمی احساس ناشی بودن و دستپاچگی می کنند و این کار برایشان دشوار است.این مشکل به محیط خانوادگی والدین باز می گردد که در آن ممکن است خودشان کمتر مورد توجه مثبت والدین خود بوده اند. به همین دلیل وقتی می خواهند با کودک خود به روشی متفاوت برخورد کنند ، خجل و دستپاچه می شوند . تعریف و تحسین کردن مانند دیگر مهارت ها نیاز به تمرین دارد. مشاور روانشناس کودکان در کلینیک مشاوره انتخاب نو در آموزش این مهارت ها به والدین موثر خواهد بود.