برای داشتن برخورد بهتر با کودکان و نوجوانان و همچنین دریافت بازخورد مثبت از آن ها آشنایی با روانشناسی کودک ضروری است . طبق نظر دکتر روانشناس ، کودک از بدو تولد باید مورد حمایت روحی و جسمی از طرف والدین قرار بگیرد. به عقیده روانشناس کودک و روانشناس نوجوان معمولا والدین به طور نا آگاه از حمایت روحی و روانی فرزندان خود غافلند و این دلیلی برای بروز بسیاری از اختلالات رفتاری در کودکان و نوجوانان می باشد.  این اختلالات رفتاری اگر به موقع توسط متخصص روانشناس در مرکز مشاوره تشخیص داده شود ، بسیاری از مشکلات آتی خانواده حل خواهد شد.

تشخیص و درمان بسیاری از اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان در کلینیک مشاوره انتخاب نو توسط مشاور کودک و مشاور نوجوان انجام می شود. برای آشنایی بیشتر با این اختلالات رفتاری تعدادی از آن ها مطرح می شود که عبارت اند از:

اختلال بیش فعالی

در درمان غیر دارویی بیش فعالی کودکان  و مشاوره کودک  تحت نظر روانشناس مشاور در مرکز روانشناسی و مشاوره کودک  انجام می شود که به والدین راهکارهایی برای کنترل کودک آموزش داده می شود . علاوه بر این ممکن است که کودک نیازمند درمان دارویی نیز باشد که تحت نظر روانپزشک خواهد بود. در اختلال بیش فعالی کودک بسیار نا آرام و پر انرژی می باشد و این فعال بودن بیش از حد در مدرسه و مکان های دیگر قابل مشاهده است به طوری که والدین از دست او عاصی می شوند.

 


 با لجبازی کودکان چه کنیم ؟

در اختلال لجبازی برای کودک مهم ترین مسئله رسیدن به خواسته های خودش است و برای آن ها پافشاری می کند و در مقابل حرف های معلم و والدین و دیگر اعضای خانواده مقاومت می کند . دکتر روانشناس کودک در مرکز روانشناسی کودکان آموزش های لازم را جهت ترک عادت های ناپسند کودکان آموزش می دهد.

 

استرس و اضطراب کودکان

طبق نظر روانشناس نشانه های اضطراب و ترس مرضی در کودکان و نوجوان همراه با بی حوصلگی ، افسردگی ، گوشه گیری ، افت تحصیلی ، پرخاشگری، بی قراری ، دقت نداشتن ، کاهش وزن ، بی اشتهایی و و... می تواند باشد .

تشخیص به موقع و درمان اختلالات در مرکزمشاوره توسط دکتر مشاوره در بهبود وضعیت روانی کودکان و نوجوانان موثر است و از بروز بسیاری از مشکلات در بزرگسالی و روابط اجتماعی فرد جلوگیری می کند.