مهارت های ارتباطی یکی از موارد ضروری در جامعه امروزی می باشد و هر فردی با آگاهی از آن ها و آموزش می تواند رابطه ای خوب و لذت بخش را به دور از هر گونه ناراحتی و نگرانی داشته باشد. در ادامه به ارتباط کلامی که می تواند به رتبطه صدمه بزند را بیان می کنیم.

دستور دادن بیش از حد:

بر اساس نظر مشاور قبل ازدواج امر و نهی کردن و دستور دادن افراطی و مکرر به طرف مقابل باعث می شود که فرد احساس بدی داشته باشد و به مرور زمان رابطه را خراب می کند. به این منظور برای جلوگیری از این موضوع سعی کنید در حد توان کارهایتان را خودتان انجام دهید و در مواردی که قادر نیستید با احترام از دیگران خواهش کنید.

اخطار و تهدید:

بسیاری از افراد وقتی که در رابطه شان به مشکلی برمی خورند و راه حل های سالمی برای آن ندارند از تهدید و اخطار استفاده می کنند اما تهدید کردن نوعی سوء استفاده است و آسیب های زیادی را در رابطه ایجاد خواهد کرد. در حالت کلی چنین فردی در حال تلاش برای انتقال دادن خواسته خود به طرف مقابل است اما از آن جایی که ابزار ها و مهارت های صحیح درخواست نیاز ها را نمیداند از چنین شیوه های اشتباهی استفاده می کند..

نصیحت کردن:

طبق نظر مشاور روانشناسان برخی از افراد توانایی همدلی کردن ندارند و وقتی که طرف مقابل به مشکلی بر می خورد شروع به نصیحت کردن او می کنند. تذکر های پی در پی و گفتن کلمات دلسرد کننده و سرزنش راه های خوبی برای بر قراری رابطه و آگاه کردن فرد از مشکلش نیست. سرزنش کردن های مکرر به شدت رابطه را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.

دادن راه حل و پیشنهاد های مکرر:

افرادی که با همدلی آشنا نیستند و یا در آن ضعیف عمل می کنند، به جای این که با حرف هایی دلگرم کننده حس خوبی به طرف مقابلشان بدهند، شروع به دادن راه حل های مختلف و پیشنهاد های مکرر می کنند. اما در چنین وضعیتی فرد همدلی، گوش شنوا و حمایت را بیشتر از هر چیز دیگری لازم دارد. در چنین شرایطی پیشنهادات و وادار سازی فرد به انجام دادن آن ها صحیح نمی باشد.

بحث کردن:

برخی از افراد هستند که بر سر مسائل مختلفی حتی کوچک ترین آن ها شروع به بحث کردن می کنند و این در حالی است که شاید موضوع اهمیت آن چنانی نداشته باشد. در حالت کلی سعی کنید که بحث نکنید و با آرامش به حرف های طرف مقابل گوش دهید و حرف های خودتان را بیان کنید.

قضاوت کردن:

قضاوت کردن، مخالفت کردن و انتقا های بیش از حد موجب خراب شدن رابطه و فاصله گرفتن افراد از هم می شود. سعی کنید قبل از هر چیزی خوب گوش کردن را یاد بگیرید و به تمام حرف های طرف مقابلتان گوش دهید و پس از آن درباره آ« صحبت کنید. زیرا قضاوت زود هنگام موجب ناراحتی زیادی خواهد شد.

مقصر شمردن دیگری:

این سبک ارتباطی بیشتر در زوجین دیده می شود. و زمانی که آن ها با مشکلی رو به رو می شوند به جای حل کردن آن ها و صحبت درباره آن ها به دنبال مقصر شمردن دیگری هستند و همه ی تقصیر ها را سر دیگری می اندازند و حق را به خود می دهند. در چنین شرایظی به جای بهتر شدن رابطه زوجین از هم بیشتر فاصله گرفته و ناراحتی های زیادی را تجربه خواهند کرد.

مقایسه کردن:

طبق مطالعات مراکز مشاوره خانواده مقایسه کردن طرف مقابل با دیگران بسیار آسیب رسان است و حتی انجام این کار در زمان کودکی توسط والدین برای کودکان اعتماد به نفس آن ها را به شدت ضربه خواهد زد و انجام آن در سنین بزرگسالی در روابط و ازدواج سبب ناراحتی و کم شدن اعتماد به نفس خواهد شد.

اسم روی هم گذاشتن و تمسخر و تحقیر:

یکی از موارد دیگری که می تواند رابطه را به سمت نابودی پیش ببرد تمسخر و تحقیر است. استفاده کردن از این مورد نیز اعتماد به نفس فرد را تحت تاثیر قرار خواهد داد و باعث ایجاد فاصله بین افراد می شود.

بازجویی و بازپرسی:

مورد دیگر سوال پرسیدن زیاد و بازجویی و بازپرسی می باشد. در چنین شرایطی فرد دیگری را تحت کنترل خود در می آورد و می خواهد که به رابطه سلطه داشته باشد و حتی به مرز های طرف مقابل اهمیتی قائل نباشد که در این صورت ادامه رابطه برای فرد دشوار خواهد بود.

عوض کردن صحبت و پرت کردن حواس:

ممکن است که یکی از طرفیت تمایل به صحبت داشته باشد ولی دیگری از آن طفره برود و با عوض کردن صحبت و پرت کردن حواس موضوع را عوض کند. اما این کار نیز کاملا اشتباه است. اگر که امادگی برای صحبت را ندارید می توانید گفتگو را به زمان دیگری منتقل کنید تا باعث ناراحتی طرف مقابل نشوید. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مرکز مشاوران در ارتباط باشید.