هرگونه اختلال رفتاری و روانی در دوران کودکی باید بسیار جدی در نظر گرفته شود زیرا که عدم توجه به آن ها جهت درمان باعث می شود که فرد تا دوران بزرگسالی آن ها را به همراه داشته باشد و طبق نظر مشاور روانشناس باعث می شود که فرد در دوران بزرگسالی از نظر عملکرد اجتماعی، شغلی، تحصیلی، روابط خانوادگی و .... دچار مشکلاتی شود. در ادامه به برخی از این اختلال های خطرناک و رفتارهای مخرب در کودکان اشاره می کنیم. 

رفتارهای مخرب:

رفتار تضادورزی:

بر اساس گفته روانشناس قبل ازدواج کودک و خانواده رفتار تضاد ورزی، رفتاری است که نشان می دهد یک کودک در برابر مراقبش مقاومت می کند. مجموعه رفتارهی تضاد ورزی ممکن است به شکل منفعل تا فعالانه مشخص شوند. و کودکان ممکن است دستور والدین را نادیده بگیرند که نمونه ای از نافرمانی منفعل است، یا ممکن است به طور مستقیم فرمان والدین را رد کنند که شکلی از نا فرمانی فعالانه خفیف است. و یا این که کودکان ممکن است با حالت عصبانیت دستورات یا ممنوعیت های والدین را رد کنند که شکلی از نا فرمانی شدید است . کودکان ممکن است برای خود ابراز گری و برای انجام کار مستقل از والدین سرپیچی کنند ولی این نوع عمر کوتاه دارد و در حالی که نا فرمانی در اختلال مقاوم است.

رفتار پرخاشگرانه:

این رفتار برای آسیب رساندن به دیگران ابراز می شوند. برای مثال کتک زدن سایر کودکان، نمونه ای از پرخاشگری فیزیکی است ولی علاوه بر این شکل های دیگری از پرخاشگری وجود دارد. کلمات نیز می توانند زمینه ساز پرخاشگری فیزیکی باشند. پرخاشگری کلامی از طریق حرف های رکیک برای بدنام کردن یا خشمگین کردن دیگران به مردم آسیب می رساند. پرخاشگری رابطه ای نوع دیگری از پرخاشگری است که شایعات و تهدید برای کنار کشیدن از دوستی و ... می باشد. 

رفتار ضد اجتماعی و بزهکارانه:

رفتار ضد اجتماعی رفتاری است که در آن هنجارهای اساسی ، حقوق و قوانین نقض می شود. بنابراین وقتی کودکان دروغ می گویند آن ها هنجارهای صحبت کردن صادقانه را نقص می کنند. رفتار ضد اجتماعی اصطلاح کلی است که برای رفتارهای نا مناسب مختلف مانند رفتارهای پرخاشگرانه و تضاد ورزی استفاده می شود. زمانی که کودکان به طور مکرر در پاسخ به درخواست ها، آموزش ها که توسط بزرگتر ها ارائه می شود، مقاومت می کنند، در حقیقت آن ها هنجار اطاعت از والدین و معلمان را نقض می کنند. زمانی که کودکان همسالان خود را کتک می زنند، و یا انجام تخلفات مانند سرقت، قانون گریزی، فرار از مدرسه و آتش افروزی به عنوان رفتارهای بزهکارانه به شمار می روند. 

جامعه ستیزی و بی عاطفگی و سنگدلی:

جامعه ستیزی به ویژگی های شخصیتی مااند فقدان همدلی، فقدان احساس گناه، فقدان اضطراب، عواطف سطحی و ناتوانی در ایجاد و تقویت روابط پایدار اشاره دارد. رفتارهای تکانشی مانند قطع کردن حرف دیگران و داشتن مشکل در رعایت نوبت در واقع به طور آشکار مخربند. رفتارهای بیش فعالی مانند پریدن در اتاق نشیمن یا ترک صندلی در کلاس درس نیز مشکل ساز هستند.

تشخیص این اختلال:

رفتارهای مخرب ممکن است به ندرت و به صورت مجزا در کودکان اتفاق بیفتد در این موارد این رفتارها می تواند بهنجار در نظر گرفته می شود اما اگر این رفتارهای به شکل مجموعه ای از نشانه ها وجود داشته باشد و در طولانی مدت دیده شود می توان تشخیص این اختلال را داد.

اختلال نافرمانی مقابله ای:

طبق نظر بهترین روانشناس خانواده اختلال نافرمانی مقابله ای به عنوان الگوی بازگشت کننده از رفتار منفی گرایی، نا فرمانی، عدم اطاعت و رفتار خصمانه نسبت به افراد صاحب اختیار است. بدخلقی، بحث کردن با بزرگسالان، سرپیچی از درخواست ها یا قوانین بزرگسالان، ناراحت کردن دیگران به طور عمدی، سرزنش دیگران به خاطر اشتباهات و رفتارهای نادرست خود، زودرنج بودن یا به آسانی ناراحت شدن توسط دیگران، خشمگین شدن و رنجیده خاطر شدن و کینه توزی و انتقام ورزی است.

اختلال سلوک:

چهار گروه از رفتارها در این اختلال متمایز شده اند:1)رفتار پرخاشگرانه ای که باعث آسیب جسمانی و یا تهدید به آسیب جسمانی به افراد یا حیوانات می گردد.2)رفتار غیر پرخاشگرانه ای که ضرر مالی یا خسارت ایجاد می کند.3)فریبکاری یا دزدی4) نقض جدی قوانین.  

نشانه های اختلال نارسایی توجه بیش فعالی:

نارسایی توجه که با نشانه های عدم موفقیت در توجه دقیق به جزییات یا انجام اشتباهات ناشی از بی دقتی ، مشکلات در حفظ توجه، عدم پیروی از دستورات و شکست در اتمام تکالیف مدرسه، مشکلات در سازمان دادن نکالیف و فعالیت ها ، گم کردن اشیا، اجتناب و تنفر و بی میلی در تکالیفی که نیازمند توجه است، حواس پرتی از نشانه های آن است. همچنین بیش فعالی که با نشانه های بی قراری، بالا و پایین پریدن، ترک صندلی ، مشکل در بازی کردن، راه رفتن مداوم، بیش از اندازه حرف زدن و .... می باشد. و همچنین تکانشگری که با نشانه های پاسخ دادن سریع، مشکلات در منتظر ماندن و قطع حرف دیگران و ..... همراه است. 

به عنوان والدین در صورت مواجه شدن با مجموعه ای از نشانه های رفتاری گفته شده در بالا در فرزندانتان با متخصصان مربوطه مرکز روانشناسی خوب در ارتباط باشید زیرا که عدم توجه به آن ها و حضور این رفتار ها در طولانی مدت می تواند در آینده فرزندان و بزرگسالی آن ها آسیب رسان باشد.