تعریف روابط فرازناشویی گسترده است به نحوی که طیف وسیعی از رفتارها را شامل می شود و این طیف برای افراد مختلف متفاوت است و می توان گفت که  برای برخی بی وفایی زناشویی داشتن روابط جنسی خارج از  ازدواج است شامل رفتارهایی مثل سکس  ،تماشای بورنوگرافی،  درجات مختلف صمیمیت جنسی و غیر جنسی و حتی صمیمیت عاطفی با فرد دیگر که منجر به آسیب به رابطه اولیه می شود.  بنابراین به رابطه فرازناشویی هر فعالیتی که به صورت رمانتیک با جنس مخالف است. در حالی که فرد در یک رابطه کاملاً خصوصی مثل ازدواج قرار دارد، اتفاق می افتد. روابط فرازناشویی پیامدهای جسمی، روانشناختی و اجتماعی گسترده ای دارد. یکی از مهمترین پیامدهای روابط زناشویی از دست دادن عشق و احترام همسر و شکستن رابطه است.  بی وفایی  و روابط فرازناشویی را به سه دسته  تقسیم می کنیم که عبارتند از:

 

روابط فرازناشویی عاطفی:

مطالعات بهترین روانشناس خانواده نشان می دهد  در این نوع از بی وفایی عاطفی یکی از زوجین به دلایل مختلف مشکلات یا مسایل عاطفی فرد و خانواده را بیش از آنکه با همسرش مطرح  کند با فرد دیگری خارج از خانواده اش در میان می گذارد و از او حمایت عاطفی می جوید در واقع فرد غریبه ای تکیه گاه عاطفی همسر پیمان شکن و بی وفا می شود.

بی وفاییهای عاطفی اشکال فرعی مختلفی دارد که  از ان ها می توان به  ارتباط از طریق اینترنت ارتباط در محیط های کار یا ارتباط تلفنی اشاره کرد. در واقع در این نوع روابط افراد به جای این که برای اضلاح رابطه شان و بهتر شدن رابطه شان تلاش کنند دست به انتخاب اشتباهی نظیر خیانت و بی وقایی میزنند و وضعیت را از ان چه که عست دسوار تر می کنند. 

 

روابط فرازناشویی جنسی

 مشاوره ازدواج نشان می دهد روابط فرازناشویی جنسی به معنای روابط جنسی مرد یا زنی دارای همسر با جنس مخالف است که غریبه می باشد. این خیانت در همه فرهنگ ها و تمام اعصار امری ناپسندیده تلقی شده است. مشکل های فرعی تر روابط فرازناشویی جنسی عبارتند از: ارتباط جنسی با زنان خیابانی ،ارتباط جنسی با همجنسان، ارتباط جنسی مختلف با افرادی غیر از همسر و کسب لذت از آن ارتباط ها را شامل می شود.

 

 روابط فرازناشویی مرکب

 روابط فرازناشویی مرکب شکل ترکیبی بی وفایی های عاطفی و روابط فرازناشویی جنسی است همان گونه که پیش از این گفته شد اگر دو نوع روابط فرازناشویی دیگر عاطفی و جنسی را دو سر طیف بی وفایی و روابط فرازناشویی در نظر بگیریم می توان روابط فرازناشویی ترکیبی را در این دیدگاه حد وسط منظور کرد و از همین جا شاید بتوان نتیجه گرفت که این نوع روابط فرازناشویی احتمالا فراوان تر از دیگر اشکال آن است. مسیر پیموده شده در این نوع روابط فرازناشویی را می توان به شکل روشن تر از انواع دیگر ردیابی کرد. به این ترتیب که فرد خیانت کار یا در آغاز درگیر مسایل عاطفی شده و در نهایت به مسایل جنسی کشیده می شود یا ابتدا صرفا درگیر امور جنسی می شود و سپس در ارتباطش جنبه های عاطفی پدیدار می شود.

 

عوامل مؤثر بر رابط فرازناشویی

عواملی هستند که بر روابط فرازناشویی تاثیر می گذارند که بر أساس مطالعات مرکز مشاوره  شامل موارد زیر می شوند.

عوامل فردی

مسائل روان شناختی مسائل فردی، شامل مفاهیمی مانند تنوع طلبی و خود را محق دانستن است که در مردان بیشتر از زنان حاکم است و عاشق شدن نیز از مواردی است که در زن و مرد وجود دارد. مسایلی مانند نیاز های مالی و یا مشکلات جنسی  در این قسمت جای می گیرند.

مسائل گذشته  و روابط قبل از ازدواج که  شامل روابط جنسی و عاشقانه می شود. خیانت هم در مورد افرادی که قبل از ازدواج رابطه جنسی نداشته اند هم در مورد کسانی که رابطه جنسی داشته اند صورت می گیرد با این تفاوت که خیانت در افرادی که قبل از ازدواج رابطهٔ جنسی داشته اند بیشتر است. عشق ناکام گذشته پرتکرارترین زیر مجموعه مفهوم مسائل گذشته است که منجر به خیانت می شود.

 

مقوله مسائل رابطه همسران شامل ۵ مفهوم می باشد:

مشاوره ازدواج‌بیان می کند مسائل جنسی و جسمی عدم رضایت جنسی ازعلت اصلی خیانت مردان می باشد.مسائل عاطفی مسائل عاطفی از علل اصلی بروز خیانت در زنان محسوب می شود.

ازدواج نامناسب ااز دیگر مواردی ایت که می توان اشاره کرد که  هر انچه در موضوع ازدواج مطرح تست رعایت نشده و فردی اشتباه انتخاب شده است.

سوء رفتار: در بعضی موارد زنان به دلایلی مانند عدم بلوغ هیجانی، عدم برخورداری از حمایت قانونی و عدم پایبندی به اصول اخلاقی در مقابل مسائلی مانند اطلاع از روابط فرازناشویی یا خشونت و بی توجهی همسر از خیانت به عنوان وسیله ای برای انتقام و آرام شدن خود استفاده می کنند. یکی از علل اصلی خیانت زنان متوجه شدن به خیانت همسرشان می باشد.

عدم حضور همسر :بهترین روانشناس خانواده می گوید عدم حضور همسر به دلایل مختلف از جمله ترک منزل ممکن است اتفاق بیفتد.

مسائل جامعه نیز از مواردی است که می توان اشاره کرد که محیط نامناسب موجب فراهم شدن  شرایط خیانت می شود که از جمله میتوان به وجود اغواگران اشاره کرد . موارد زیادی هستند که می توانند در این دسته قرار بگیرند.