هر یک از روانشاسان مشهور برای شخصیت معیارهایی را تعیین کرده اند که در ادامه هفت معیار بلوغ شخصیت از دیدگاه آلپورت را  مطرح می کنیم .

گسترش مفهوم خود:

طبق نظر مشاور خانواده هر چقدر که فرد با فعالیت ها ، مردم و اندیشه های متنوع تری در ارتباط باشد، سلامت روان بیشتری خواهد داشت. این احساس مطمئن مشارکت، کار، روابط خانوادگی و دوستانه، سرگرمی ها و مشغولیت ها را فرا می گیرد. و خود در این فعالیت ها سرمایه گذاری می شود و در حس خود تاثیر بسیاری می گذارند. 

ارتباط صمیمانه با دیگران:

فردی که از نظر روانی سالم است، می تواند به پدر و مادر، فرزندان، همسر، یا دوستان نزدیکش صمیمیت و عشق و محبت نشان دهد. و فرد به شخص محبوب خود احساس اطمینان بخش نشان می دهد و به آسودگی و شادمانی او به اندازه خوشی و آسایش خودش اظهار علاقه می کند. محبت فرد سالم بی قید و شرط است و اجباری و فلج کننده نمی باشد. از طرفی فرد سالم با آگاهی از این که خود نیز ضعف هایی دارد، خطا ها و اشتباهات اطرافیانش را می پذیرد ولی افراد نا سالم نا شکیبا هستند و نمی توانند اشتباهات اطرافیانشان را قبول کنند. این در حالی است که شخصیت سالم توانایی فهمیدن درد ها، رنج ها، ترس ها و شکست ها را دارد.

امنیت عاطفی:

بر اساس مطالعت مشاوره قبل ازدواج افراد دارای شخصیت سالم همه ی جنیه های خود از جمله نقاط ضعف و کاستی های خود را می پذیرند. شخصیت های بالغ بی انکه خود را مهار می زنند تا این احساسات سد راه فعالیت ها و روابط دیگران نشود. چیرگی بر احساسات ، سرکوب کردن آن نیست بلکه هدایت آن در مسیری سازنده است. ولی افراد نا سالم کنترلی روی احساسات خود ندارند و بدون در نظر گرفتن این که این احساسات چقدر ممکن است آسیب رسان باشد، خشم و نفرت خود را به شکل نل مناسب نشان می دهند.امنیت عاطفی در واقع واکنش فرد در برابر فشار هایی است که بر خواسته هایش وارد می آید. افراد سالم این موانع را تحمل می کنند و تسلیم نا کامی نمی شوند و روش های جدیدی را انتخاب می کنند.

ادراک واقع بینانه:

بر اساس نظر مشاوران روانشناس افراد سالم، به جهان خویش عینی می نگرند. اشخاص بالغ بر پایه ادراک یا تجربه شخصی، همه ی مردمان و تمامی موقعیت ها را نیک یا بد نمی پندارند و واقعیت را آنگونه که هست، می پذیرند.

مهارت و وظایف:

پرورش توانایی ها و مهارت ها از جز این دسته می باشد و به معنی رسیدن به سطحی از شایستگی می باشد. اما داشتن مهارت های مورد نیاز و مناسب به تنهایی کافی نیست . بلکه باید این مهارت ها را به شیوه ای صمیمانه و مشتاقانه و متعهدانه به کار برد و از خود از هر جهت مایه گذاشت. کار و مسئولیت به زندگی معنا و دوام می بخشد. بدون داشتن کاری مهم و ارزشمند و ایثار، تعهد و مهارت های کافی برای انجام دادن آن ، رسیدن به بلوغ میسر نیست.

عینیت بخشیدن به خود:

کوشش برای خود شناسی عینی از ابتدای زندگی آغاز می شود و هیچ گاه پایان نمی پذیرد. در هر سنی می توان به سطح معینی از عینیت بخشیدن به خود دست یافت. شناخت کافی از خود، مستلزم داشتن بصیرت است. فرد سالم برای این که بتواند تصویری عینی از خود داشته باشد، به عقاید دیگران درباره خودش با گشاده نظری می نگرد.

یگانه ساز زندگی:

شخصیت های سالم به جلو می نگرند و انگیزه شان هدف ها و برنامه های دراز مدت است. این ها هدف جو هستند و اساس زندگی شان کاری است که باید به انجام برسانند و همین است که شخصیت را تداوم می بخشد. شخص می تواند ارزش های گوناگونی را برگزیند که شاید به شخص او مربوط باشد و شاید وسیع و گشترده باشد و دیگران در آن سهیم باشند. وجدان نابالغ ، مانند وجدان کودک است. مطیع و آکنده از ممنوعیت هایی که از کودکی در او جای مانده اند. ویژگی وجدان نا بالغ وجود باید ها به جای بهتر ها است . این در حالی است که وجدان بالغ حاکی از حس وظیفه شناسی نسبت به خود و دیگران است که شاید ار ارزش های دینی یا اخلاقی ریشه گرفته باشد. 

آلپورت به رابطه مادر با کودک شیرخوار ، به ویژه میزان احساس امنیت و محبتی که مادر به کودک می دهد توجه خاصی داشته است. اگر کودک احساس امنیت و محبت کافی کند، حاصلش کمال مثبت روانی در هفت مرحله بالا خواهد بود. و هویت و تصور از خود کودک نمایان خواهد گردیدو خود او فراسوی شخص او گسترش خواهد یافت.زمانی که تمامی جنبه های خود به موقع پدیدار شدند، ناگزیر فرد به شخصیت بالغ و صمیمی تبدیل خواهد شد. برای رسیدن به خود آگاهی و شناخت خود می توانید با مرکز روانشناسان انتخاب نو در ارتباط باشید.