رسانه به طور مستقیم می تواند تمام افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد اما بیشترین تاثیر ان روی خانواده است .مطالعات بهترین مرکز مشاوره نشان می دهد که امروزه رسانه ها می تواند مفاهیم را در قالب محتوای گوناگون به همه عرضه کند و نقشی فراتر از سرگرم کننده دارد خانواده در دنیای امروز با تحولات بزرگی رو به رو شده است مانند کاهش فرزندان، تغییر نقش زن و شوهر ، و دگرگونی‌نقش زنان در در اجتماع در کنار عوامل اجتماعی دیگر ساختار خانواده را متحول کرده است. گاتر درباره ی دنبای مجازی می گوید رسانه ها با صرف وقت کودکان به دنیای محازی، فرصت تجربه ب دنیای حقیقی و اشتا شدن با واقعیت های جذاب نشاط اور و حتی مخاطره امیز را از ان ها سلب می کند و این تمر ان ها را بی صبر، بی حوصله و حسود و … می کند. گاتر برای حل این‌مشکل اعتقاد دارد که کودک را با دنیای واقعی اشنا کنید و طبیعت ما بقی کار ها را انجام می دهد.

اسیب های ناشی از رسانه در خانواده ها را می توان به صورت کلی تحت عنوان های زیر بر اساس مطالعات مرکز مشاوره خانواده تقسیم کرد. 

اسیب های فرهنگی و انحرافات اخلاقی و اجتماعی ، تقابل فرهنگ و ارزش های سنتی و مدرن، تنزل در نهاد خانواده و فروپاشی خانواده ها، از بین رفتن همدلی، پیوند های عاطفی و انسجام خانوادگی . کاهش ارتباطات اجتماعی و افزایش فرد گرایی، تغییر در شیوه های همسر گزینی، انواع اعتیاد های رسانه ای،افزایش خشونت، هویت نا مشخص، بروز تنواع دیگری از اختلالات روانی مانند افسردگی و اضطراب و … و اسیب های جسمانی ناشی از رسانه را می توان نام برد.

از جمله مواردی که مشاوره ازدواج معرفی کرده که موجب اسیب دیدن پیوند خانوادگی می شود و انسجام تن را به مخاطره می اندازد فرد گرایی است . که به صورت واگرایی اعضای خانواده عمل می کند. در دنیای امروز موارد زیادی است که افراد را به سمت فعالیت فردی سوق می دهد و ان ها را از تعامل با دیگران باز می دارد. 

البته اگر افراد فرهنگ درست استفاده از رسانه ها را بدانند مضرات ان ها به شدت کاهش پیدا می کند و کارکرد اصلی خود را پیدا می کند. 

اسیب ارتباطی:

 اسیب ارتباطی بیشتر در دو نوع ارتباط بروز پیدا می کند یکی ارتباط بین فرزندان و والدین و دیگری ارتباط بین زن و شوهر است. تجربیات نشان می دهد که هر اندازه ارتباط بین والدین و فرزندان و‌بین همسران به دلیل تغییر مخاطب کاهش پیدا کند، پیوند عاطفی و هیجانی و همچنین همگونی شناختی بین اعضای خانواده نیز کاهش می بابد. که این موضوع انسجام خانواده را به مخاطره می اندازد . در بسیاری از خانواده های امروزی صرف وقت زیاد برای رسانه ها میزان ارتباط انسانی به ویژه کودکان و نوجوانان را کاهش داده است. 

به عبارت دیگر این ابزار ها به تدریج به فضای روانی و محیط لازم را برای گفت و‌گو در یک ارتباط بین فردی خدشه دار می کنند و اعضای گروه را به حای همگرایی به واگرایی وا می دارد تا حایی که هر عضو خانواده در یک فضای فیزیکی مشترک زندگی می کنند اما هیچ تعاملی با هم نخواهند داشت. در ادامه ی این روند اهداف نیز به تدریج نییت به هم واگرا شده و از هم حدا می شوند. در این مسیر تعامل واقعی فرد به جای این که با افراد دیگری در محیط انسانی سامان بیابد، با رسانه های الکترونیکی شکل می گیرد و نتیجه این می شود به جای این که افراد خانپاده گفت و‌گوی صمیمی با هم داشته باشند و به تقویت پیوند های عاطفی اقدام کنند با ابزار های الکترونیکی ارتباط برقرار می کنند ارتباطی. که بار عاطفی و هیجانی و احساسی ندارد .

طلاق عاطفی:

در بحث مشاوره ازدواج از دیگر نتایج حاصل از فرد گرایی ناشی از وجود مهار نشده ی در خانواده و استفاده نا مناسب از ریانه طلاق پنهان یا طلاق عاطفی است. طلاق عاطفی به معنای زندگی زوج زیر یک سقف و‌بدون همدلی و علاقه متقابل است که خود زمینه را برای طلاق واقعی مهیا می سازد و و از جمله اسیب های مهم و زیاد در کشور است.

در این طلاق زوجین عواطف خود را از یکدیگر دریغ می کنند و روی از هم بر می تابند زیرا جذابیت و اعتمادشان به هم از بین رفته است و می توان گفت که رسانه ها تاثیر زیادی در این مورد دارند. 

رسانه ها با ارائه تصاویر چشم‌تو‌هم‌چشمی باعث افزایش توقعات از هم می شوند و احساس محرومیت را بین افراد بیشتر می کندو‌موجب ایجاد فشار روانی در افراد می شود رسانه ها در ایحاد توقعات و انتظارات نقش بزرگی ایفا می کنند و به همین دلیل توجه به این موضوع بسیار اهمیت دارد و از این رو شناخت کافی زوجین از همدیگر بسیار اهمیت دارد و نباید از ان غافل شد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و رهایی از این معضل در فرزندان و خانواده با متخصصان مربوطه دربهترین مرکز مشاوره ارتباط باشید .