اختلال شخصیت مرزی اختلالی روانی و پیچیده است و اگر تشخیص به موقع و ظرف یک تا دو سال بعد از شروع مطرح شود پیش آگهی می تواند بهتر از میزان مورد انتظار باشد. طبق نظر مشاور روانشناس البته هنگامی که این اختلال با اختلال های دیگری مانند اختلال های خلق یا اضطراب همراه می شود، معمولا درمان این بیماری ها را پیچیده کرده و به نتایج ضعیف تری منجر می گردد.

مفاهیم اختلال شخصیت مرزی:

شخصیت مرزی به عنوان اختلالی با درکی بی ثبات از خود، استفاده از مکانیسم های دفاعی نا پخته و ابتدایی مانند تقسیم بندی دیگران به گروه کاملا خوب یا کاملا بد و مکانیسم های انکار، فرافکنی و ... و وقفه های موقتی در توانایی تشخیص واقعیت از تصورات مشخص می شود. تحقیقات دیگر ویژگی های این اختلال را به صورت نارضایتی روحی و احساسی، اعمال تکانه ای، روابط بین فردی بی ثبات، افکار شبه روان پریش و ناسازگاری اجتماعی تشخیص داده اند. ویژگی های اساسی آن الگوی فراگیر از عدم ثبات و تکانشگری قابل توجه در روابط بین فردی ، تصویر خود و عواطف یعنی خلق و هیجان ها را ارائه می دهد. این مشکلات معمولا در اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی آغاز شده و در بافت ها و موقعیت های گوناگون زندگی آشکار می شود. 

معیارهای مهم اختلال شخصیت مرزی چیست؟

بر اساس مطالعات بهترین روانشناس خانواده اولین معیار حاکی از تلاش های هیجانی فرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی است و وی می خواهد مانع از احساس طرد شدگی واقعی یا خیالی از سوی فردی شود که برایش بسیار مهم است. تصور جدا شدن زود هنگام از فردی که مهم است، تاثیر ناپایدار کننده ای بر روحیه، برداشت از خود، الگوهای فکری و رفتار فرد مبتلا دارد. چنین افرادی حتی منطقی ترین جدایی ها را به عنوان طرد شدن تلقی می کنند و آن ها را نشانه ی بد بودن آن فرد در نظر می گیرد.

دومین معیار الگوی روابط نا پایدار و تشدید یافته را بیان می کند. افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی اغلب حتی پس از ملاقاتی کوتاه مدت با کسانی که از آن ها مراقبت کرده یا به آن ها محبت می کنند درگیری عاطفی شدیدی پیدا می کنند. همچنین توانایی ها و ویژگی های این افراد را در نظر خود ایده آل تصور می نمایند و اگر آن فرد آن ها را نا امید کند، به سرعن نظر خود را درباره وی تغییر داده و او را شخصی تصور می کنند که مراقبت یا توجهش به اندازه کافی نبوده است. چنین تغییر شدیدی اغلب در واکنش به احساس طرد شدن یا احساس طرد شدگی روی می دهد. 

طبق نظر روانشناس قبل ازدواج سومین معیار به آشفتگی در هویت بر می گردد و فرد مبتلا ممکن است تغییرات شدیدی را در تصور از خود تجربه کند که این تغییرات به صورت تغییر اهداف، ارزش ها، دوستان، هویت جنسی و ... تظاهر می یابند. افراد مبتلا به این اختلال شخصیت در شرایطی که احساس می کنند دیگران آن طور که باید از آن ها حمایت نکره اند، اغلب احساس بد یا شیطانی بودن کرده و حتی در صورت بعضی از موارد حس می کنند که گویا اصلا وجود خارجی ندارند. 

چهارمین معیار تکانه آسیب زدن به خود را به همراه دارد. افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی اغلب سوءمصرف مواد و روابط جنسی نا سالم داشته، در مصرف مشروبات الکلی زیاده روی می نمایند و قمار و ولخرجی کرده و حتی ممکن است بی احتیاط رانندگی کند. این افراد تهدید ها و یا حرکات تکانه ای خودکشی انجام می دهند و ممکن است توسط تیغ، بدن خود را بریده یا با سیگار آن را بسوزاند. این رفتار ها اغلب در موارد جدا شدن، طرد و یا شرایطی که تصور می کنند بیش از حد معمول از آن ها انتظار مسئولیت پذیری می رود روی می دهند. افراد دچار این اختلال تغییرات شدید در خلق و دیگر احساسات را تجربه می کنند و ممکن است افسردگی، عصبانیت، اضطراب، تحریک پذیری، وحشت زدگی و یا نا امیدی را تجربه کند. معمولا این امر در واکنش به تنش های بین فردی بروز می کند و اغلب تنها چند ساعت طول می کشد. 

پنجمین معیار احساس خلا و کسالت مزمن را که فرد مبتلا تجربه می کند.

 ششمین معیار عصبانیت شدید و نا مناسبی را توصیف می کند که اغلب، علیه افرادی که تصور می کند از وی غفلت کرده یا او را رها نموده و از او مراقبت نکرده اند، ابراز می شود. فرد مبتلا در شرایط تنش به صورت موقتی، بد بین و شکاک شده و یا دچار روان گسستگی شود 

هفتمین معیار احساس کند از افکار یا جسم خود جدا شده است و طرد شدن معمولا به عنوان محرک تنش زا تلقی می گردد.

وجود چندین مورد از موارد گفته شده در مدت زمان مشخص نشاندهنده ی این اختلال می باشد. البته تشخیص این اختلال و برچشب زنی به خود یا اطرافیان کار اشتباهی است و باید توسط متخخصان در این زمینه شناسایی و تشخیص داده شود و درمان های لازم انجام شود به این منظور جهت شناسایی هر نوع اختلال به مرکز روانشناسی خوب در ارتباط باشید.