تیپ شخصیتی و انواع آن و تقسیم بندی افراد در تیپ های شخصیتی از موضوعات اساسی روانشناسی می باشد . بر اساس این تقسیمات ، مجومعه ای از آدم هایی که تحت یک تیپ شناسایی می شوند ، رفتار ها و اندیشه های مشابهی دارند و واکنش های بدنی آن ها نیز کم و بیش با هم یکسان است .طبق تحقیقات انجام شده در مورد مشاوره خانواده تیپ شخصیتی در تقسیم بندی اغلب روانشناسان به چهار تیپ A، B، C، D اطلاق می شود و هر کدام از آن ها ویژگی های خاص خود را دارا می باشد و این تیپ ها بستگی به تجربیات دوران کودکی ، و نحوه ی ارتباط والدین با کودک دارد .در ادامه هر کدام از این تیپ های شخصیتی را معرفی می کنیم .

ویژگی تیپ های شخصیتی A:

این افراد رقابت جو هستند و به گونه ای افراطی تمایل به پیشرفت دارند ، عجول هستند و همیشه اضطرار زمانی دارند و آرام نشستن برایشان سخت است و زمانی که با بد قولی مواجه شوند به شدت عصبانی می شوند . به ظاهر اعتماد به نفس خوبی دارند ولی در باطن نسبت به خود تردید دارند و خودشان را تحت فشار قرار می دهند . آن ها می خواهند که هر چه سریع تر به اهداف خود برسند و پیشرفت کنند . اگر مدتی بیکار بنشینند و کاری انجام ندهند ، احساس عذاب وجدان می گیرند . این افراد مشکل بزرگی که دارند استرشان است و معمولا کار زیادی برای انجام دادن دارند و از این که این کار ها را به موقع انجام ندهند ، استرس زیادی را تحمل می کنند .

طبق نظر مشاوران مرکز مشاوره ویژگی تیپ های شخصیتی ، عجول هستند و همیشه اضطرار زمانی دارند و آرام نشستن برایشان سخت است و زمانی که با بد قولی مواجه شوند به شدت عصبانی می شوند . به ظاهر اعتماد به نفس خوبی دارند ولی در باطن نسبت به خود تردید دارند و خودشان را تحت فشار قرار می دهند . آن ها می خواهند که هر چه سریع تر به اهداف خود برسند و پیشرفت کنند . اگر مدتی بیکار بنشینند و کاری انجام ندهند ، احساس عذاب وجدان می گیرند . این افراد مشکل بزرگی که دارند استرشان است و معمولا کار زیادی برای انجام دادن دارند و از این که این کار ها را به موقع انجام ندهند ، استرس زیادی را تحمل می کنند .

ویژگی تیپ های شخصیتی B:

آدم های تیپ B بسیار خونسرد هستند و به ندرت دچار استرس و ناراحتی می شوند و بیکار بودن و استراحت کردن برای آن ها خوشایند است . این افراد هم به دنبال پیشرفت هستند ولی به اندازه ی گروه دسته ی اول رقابت جو نیستند و کار های خود را به لحظه ی آخر موکول می کنند ولی بالاخره آن را انجام می دهند . و از آن جایی که به زمان اهمیتی نمی دهند بدون استرس کار خود را انجام می دهند .

ویژگی تیپ های شخصیتی C:

بر اساس مطالعات مشاوره روانشناسی این افراد عاشق جزئیات هستند و همیشه دوست دارند که از همه چیز سر در بیاورند و برای کار های فنی مناسب هستمند این افراد به دنبال تحمیل عقاید خود نیستند و اگر موردی باشد که خوششان نیاید سعی می کنند آن را تحمل کنند و به همین دلیل گاهی دچار استرس و حتی افسردگی می شوند .

ویژگی تیپ شخصیتی D:

افرادی که دارای این تیپ شخصیتی هستند از عزت نفس کمی برخوردارند و از تایید نشدن توسط دیگران می ترسند و این باعث می شود که نتوانند با دیگران راحت باشند ولی نمی توانیم بگوییم که افراد اجتماعی نیستند . این افراد  اجتماعی هستند و دوست دارند که با دیگران ارتباط بر قرار کنند اما از این که رفتار هایشان مورد قبول واقع نشود می ترسند . احساساتی نظیر نگرانی ، استرس ، افسردگی و عصبانیت بیشتر این افراد را درگیر می کند . اتفاقات بسیار کوچک و جزئی که ممکن است دیگراتن را تحت تاثیر قرار ندهد و مهم نباشد برای این افراد آزار دهنده می باشد . 

طبق مطالعات مشاوره ازدواج این ویژگی ها می تواند  بیانگر تیپ شخصیتی افراد باشد و در انتخاب فرد ، ارتباطات اجتماعی و ازدواج بسیار تاثیر گذار هستند .  همانطور که دیدیم تفاوت های اساسی در تیپ های شخصیتی وجود دارد و در مدیریت ، اقتصاد ، سیاست ، ازدواج بسیار تاثیر گذار هستند . و با توجه به این ویژگی ها زندگی همراه با آرامش برای فرد به وجود خواهد آمد . در رابطه با موضوع ازدواج این که چه کسی را برای ازدواج و زندگی مشترک انتخاب کنیم بسیار اهمیت دارد و در کنار آن شناخت خود نیز بسیار اهمیت دارد و باید شخصیت و ویژگی های فرد مقابل را نیز بشناسیم که بدانیم طرف مثابل برای ازدواج و شما مناسب است یا نه .