روانشناس خانواده در مرکز مشاوره برای تمامی بخش های مربوط به مشکلات خانواده می تواند مفید باشد. چنانچه دکتر روانشناس درمان تخصصی تری را برای هر یک از اعضاء خانواده تشخیص دهد و یا یکی از افراد خانواده دچار اختلالات روانی خاصی باشد ، به روانشناس متخصص در کلینیک روانشناسی ارجاع داده می شود. همسر داری و تربیت فرزند از نظر بهترین مشاور خانواده از مهمترین رکن های یک خانواده می باشد. شیوه بر خورد زوجین با یکدیگر و تفاهم در زندگی مشترک ، همچنین برخورد مناسب با کودکان و تربیت فرزند از مهمترین بخش های زندگی می باشد که روانشناس خانواده خوب در کلینیک روانشناسی خانواده به آن می پردازد.

وجود اختلاف در خانواده بسیار طبیعی می باشد اما شیوه رفتار در زمان اختلافات بسیار مهم است. این که افراد بتوانند در زمان ناراحتی و خشم احساسات خود را به صورت مناسب بروز دهند از مهمترین آموزش هایی می باشد که در مرکز مشاوره خانواده یک مشاور خانواده حرفه ای ارائه می دهد. نوشتن احساسات از نظر متخصص روانشناس خانواده می تواند بسیار مفید باشد زیرا وقتی افراد احساسات خود را در قالب کلمات بیان می کنند می توان آنها را طبقه بندی نمود و بر اساس اولویت به حل آنها بپردازند.


اگر خانواده ها در زمان بروز هر مشکلی به مشاور متخصص خانواده مراجعه کنند از پیچیده شدن مشکلات جلوگیری می شود و همچنین احتمال حاد شدن مشکلات نیز کم می گردد. توجه به موقع به مشکلات زندگی احتمال ایجاد و بروز اختلالات روانی در اعضاء خانواده را نیز کاهش می دهد و بسیاری از کسانی که دچاربیماری های روحی و روانی هستند در اثر عدم توجه مناسب در زمان مناسب و فشار وارده در زندگی دچار این بیماری گشته اند.

یکی از مشکلات شایع در بین افرادی که به مراکز مشاوره خانواده مراجعه می کنند نارضایتی از روابط زناشویی می باشد . متخصص روانشناس یکی از مهمترین دلایل نارضایتی از زندگی در بین زوجین را سردی روابط جنسی آنها می داند. ریشه یابی و حل مشکل این افراد می تواند به بهبود روابط آنها و حتی حل بسیاری از مشکلات دیگر که ریشه در این مسئله دارد بی انجامد. مشاور خانواده  برای کسانی که از مشکلات جدی در روابط زناشویی خود رنج می برند استفاده از یک سکس تراپیست را پیشنهاد می دهند.

مرکز مشاوره انتخاب نو برای رفاه حال مراجعین خود از مشاور خانم و مشاور آقا برای ارائه خدمات روانشناسی خانواده استفاده می نمایند. گاهی افرادی که برای حل مشکلات خود به بهترین مراکز مشاوره خانواده مراجعه می کنند برایشان بسیار با اهمیت می باشد که با روانشناس هم جنس خود صحبت نمایند زیرا احساس می نمایند در مسائل خانوادگی یک هم جنس بیشتر آنها را درک می نمایند یا احساس راحتی بیشتری در صحبت با روانشناس هم جنس خود می نمایند.

مرکز روانشناسی انتخاب نو همراه مناسب برای ایجاد زندگی نو