یکی ازحساس ترین و بحرانی ترین مقاطع زندگی ازدواج  است که تصمیم گیری در این مقطع سخت می شود. انتخاب همسر برای یک عمر همراهی و شراکت زندگی , تصمیم گیری را دشوار می کند و افراد را وا می دارد تا با دقت و هوشیاری بیشتری اقدام کنند.
امروزه نهادهای تربیتی و رسانه ها درمورد این مهم اطلاع رسانی نموده و مردم را به مشاوره ازدواج ترغیب می نمایند . جوانان برای مشورت به کلینیک مشاوره ازدواج مراجعه نموده و با مشاور ازدواج مشورت می نمایند.
مرکز مشاوره ازدواج برای کمک به همسرگزینی مناسب با کمک مشاوران ازدواج خدماتی از قبیل : تست ازدواج , مشاوره , کلاس های آموزشی و مشاوره های گروهی ارائه می دهند.

 

دریک ازدواج خوب به چه معیارهایی توجه می شود ؟

روانشناس ازدواج مهارت های لازم پیش از ازدواج را به زوجین می آموزد. یک مشاورازدواج خوب , ابتدا به زوجین خودشناسی  و خودآگاهی را توصیه می نماید. مشاورین ازدواج با اجرای انواع تست های شخصیتی , روانی , درونگرایی و برونگرایی و.....  با ویژگی ها و اختلالات شخصیتی زوجین آشنا شده و به آنها درانتخاب بهتر همسر کمک می کنند .مشاوران ازدواج , ابتدا به معیار انتخاب همسر مراجعان خود توجه می کنند و آنها را به چالش می کشند. همان طورکه اشاره شد, ابتدا از خودشناسی مراجع شروع نموده و با تمرین هایی آنها را با ویژگی های خودشان آشنا می کنند. از آنان می خواهند که مشخصات همسرآینده خود را فهرست نموده و با ویژگی های خود انطباق دهند ؛ برای مثال , از مراجع می خواهند 5 ویژگی مثبت  و منفی خود , ۵ ویژگی مثبت همسرآینده و ۵ ویژگی که در مورد همسر آینده خود متنفرند را بنویسند . موقعیت فعلی خود را با معیارهای انتخاب همسر تطبیق داده و مدنظر قرار دهند و به موقعیت فعلی خود نزدیک نمایند. معیارهای انتخاب همسر واقع بینانه باشد. به ارتباط کلامی و غیرکلامی خود و همسرآینده توجه کنند. بهترین مشاور ازدواج آموزش می دهد تا زوجین درموقعیت های مختلف بتوانند از زوایای مختلف یکدیگر را بشناسند و ازموقعیت هایی که شخص کنترل شده تر عمل می نماید , فاصله گرفته و درموقعیت های واقعی یکدیگر را محک زنند.

معیارهای همسرگزینی مناسب

 از معیارهای انتخاب همسرتوجه به تفاوت سنی , سطح تحصیلات , طبقه اجتماعی , ویژگی های فرهنگی ,شغل ,خصوصیات خانوادگی ,تفاوت قومی ,دینی , ویژگی های جسمانی است که دکتر روانشناس در جلسات مشاوره ازدواج توجه آنها را به این معیارها جلب و به آنان دراین زمینه آموزش می دهد.

مشاور ازدواج به مراجع کمک می کند تا خصوصیات  همسرآینده اش رابشناسند؛ مهمترین معیارها رشد عاطفی و فکری , توجه به تشابهات وتفاوت ها , علایق وتفریحات مشترک ازجمله آنها می باشند.

در مرکز مشاوره ازدواج ویژگی هایی ازقبیل : نگرش مثبت به زندگی , اعتمادبنفس , مسئولیت پذیری و پختگی عاطفی َباز بودن احساسی و روانی , تعهد به رشد خود وکمک به رشد همسر و تلاش برای بهبود زندگی مشترک , را به زوجین آموزش می دهند.از آموزش های مهم دیگر در کلینیک مشاوره ازدواج انتخاب نو , آموزش ارتباط موثر است ,قواعد گفت وگو, شنیدن موثر...از ضروریات است که به استحکام زندگی مشترک بسیار کمک می نماید . پس از آموزش مهارت های ارتباطی توجه به آگاهی ها و شور جنسی است .تعهد, وفاداری ,سطح هیجانات ,مشارکت درحل مسایل, زمان مناسب فرزند دار شدن ومعیار های اشتباه انتخاب همسر ازجمله مسائلی است که دکتر روانشناس درجلسات مشاوره ازدواج با کمک زوجین بررسی می نماید.