همه ی انسان ها به دنبال برقراری رابطه خوب و موثر هستند، ارتباط زمانی رضایت بخش خواهد بود که ویژگی هایی نظیر صداقت، صراحت، احترام متقابل، عدم کنترل رفتار فرد مقابل را به همراه داشته باشد. و با توجه و دقت به این ویژگی ها می توان تشخیص دادکه چه افرادی در رابطه هایشان موفق هستند و چنین افرادی به راحتی  با دیگران رابطه برقرار کرده و به طور اثربخش صحبت می کنند و آن ها احساسات خود را در قالب محترمانه ابراز می کنند اما برخی از افراد نیز هستند که فاقد مهارت های گفته شده هستند و به رغم علاقه ای که به ارتباط با دیگران دارند به سبب ناتوانی در شناخت و بیان افکار و احساسات خود و همچنین دیگران قادر به برقراری رابطه سالم نیستند. اولین قدم جهت برقراری ارتباط موثر با دیگران شناخت الگوهای ارتباطی خود و فردی است که می خواهیم با او ارتباط برقرار کنیم. سبک های ارتباطی افراد شامل موارد زیر است.

قاطعیت:

بر اساس گفته روانکاو فردی که از قاطعیت برخوردار است می تواند به گونه ای روشن و مستقیم پیام خود را در ارتباطات منتقل کند. و با این که پیام های او مستقیم است همراه با احترام است. . و در واقع قاطعیت هنر برقراری ارتباط به صورت مستقیم و محترمانه است. و همچنین صادقانه بوده و بین احساس و رفتار فرد هماهنگی وجود دارد. ویژگی های این افراد به این صورت است که در حل تعارضاتشان گفتگو می کنند و نکات مثبت و منفی را در خود و دیگران به صورت منصفانه می بینند و قادر هستند که در حل تعارضات دیدگاهشان را به وضوح بیان کنند. و در ویژگی های غیر کلامی شان مایل به برقراری رابطه با دیگران هستند، به دیگران توجه دارند و به حرف دیگران گوش داده و شنونده خوبی هستند و نیاز ها و خواسته ها و احساسات خود را آشکارا بیان می کنند و ویژگی های فکری آن ها این است که همه لایق احترام هستند و حق خود و دیگران را محترم می شمارند و به جای این که دنبال مقصر بگردند در پی یافتن راه حل مسئله می روند. 

پرخاشگری:

پرخاشگری نیز ارتباط مستقیم و مبهم و بدون احترام متقابل است. و در واقع این افراد به صورت مستقیم به خود و دیگران احترام نمی گذارند و بی پروا حرف خود را می زنند. این افراد از کلمه هایی مااند باید زیاد استفاده می کنند و در مواقع عصبانی به صورت هیجانی و بلند حرف می زنندو لحن آن ها سرشار از انتقاد و طعنه است و توانایی گوش دادن به حرف دیگران را ندارند و از برچسب های تحقیر آمیز زیاد استفاده می کنند و عیب جویی می کنند. این دسته از افراد خیلی زود خشمگین می شوند و زمانی که با آن ها مخالفت شود خیلی زود از کوره در می روند و چهره آن ها عبوس است و معمولا بی حوصله هستند و همواره دیگران را مسئول عصبانی شدن خود می دانند و همیشه فکر می کنند حق با آن هاست و این فکر را دارند که باید اطرافیانشان طوری رفتار کنند که او می پسندد و رقابت در آن ها زیاد است.

سلطه پذیری:

طبق مطالعات مشاوره آنلاین فرد سلطه پذیر کسی است که بسیار غیر مستقیم و مبهم برخورد می کند و از این رو پیام هایی که به طرف مقابل ارسال می کند روشن نیست. ناتوانی در ابراز خواسته ها و تمایلات و عدم حفظ حرمت خود که وجه مشخص اشخاص سلطه پذیر است. سبب ایجاد یک خشم پنهان و انباشته در افراد سلطه پذیر می شود. سرکوب کردن و پنهان کردن افکار، احساسات و تمایلات ظرفیت محدودی دارد و انباشته شدن آن ها سبب تجمع و شکل گیری نیروهای مخربی می شود که تخلیه و افشای ناگهانی آن ها ممکن است به نتایج ناگواری منجر می شود.  ویژگی های کلامی آن ها به این صورت است که در مهمانی ها ساکت هستند و در گفته هایشان دو دل هستند و صدای ضعیف و لرزان دارند و به جای صحبت از مسئله ای که ناراختشان کرده در دل نگه می دارند و سعی می کنند که آن را فراموش کنند و از ناراحت کردن دیگران ترس دارند و از بیانات توجیه آمیز و ملتمسانه استفاده می کنند. این افراد خشم را به صورت غیر مستقیم ابراز می کنند و از تصمیم گیری گریزانند و سریع موافقت می کنند و بر خلاف میل خود عمل می کنند و معمولا در هنگام صحبت ارتباط چشمی ندارند  و حرمت خود را نگه نمی دارند و حق را به دیگران می دهند.

سلطه گری:

سلطه گری نوع دیگری از سبک برقراری ارتباط است که معمولا با پرخاشگری است. مشخصه اصلی آن یک دید غیر انسانی و ابزار گرایانه نسبت به انسان ها از جمله خود فرد سلطه گر است. فرد سلطه گر کسی است که خود و دیگران را یک شی می بیند و ارتباطی بر اساس برخوردهای غیر صادقانه، غیر مستقیم، پیچیده و توام با احترام ظاهری با هدف فریب و استثمار دیگران مشخص می شود. ویژگی های کلامی آن ها به این صورت است که با دیگران به صورت غیر مسنقیم حرف می زنند و حرف های آن ها با کنایه همراه است. و گفتارشان کلی و به صورت غیر مستقیم است و پر حرف بوده و سخنانشان طولانی است و معمولا ارتباط چشمی ندارند و آسیب پذیر و آسیب زننده هستند و مستعد افسردگی، اضطراب و خشم در روابط خود هستند و ویژگی های فکری آن ها به این صورت است که معمولا حق را به خود می دهند و هیچ گاه نمی توانند تفکر و عمل خارج از چهارچوب های خود در نظر بگیرند. و احساس محق بودن ، نقد ناپذیری، فریب و بهره کشی از دیگران دارند.

نکته اساسی که باید به آن توجه داشت این است که ممکن است افراد تلفیقی از چند الگوی ارتباطی را دارا باشند و این طور نیست که حتما لازم باشد یکی از این سبک ها دارا باشد. برای پی بردن به الگوهای ارتباطی، هرکس می تواند با مطالعه این سبک ها و واکاوی خودش به سبک ارتباط قالبی خود پی ببرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز مشاوره در ارتباط باشید.