مشاور نوجوان در مرکز مشاوره از حساسیت ویژه ای برخوردار است.مشاوره نوجوان به خاطر شرایط سنی و ویژگی های رفتاری خاصی که افراد در این برحه زندگی دارند بسیار مورد توجه روانشناسان قرار دارد. مشاور خانواده معمولا از خانواده های که در آن کودک و نوجوان حضور دارد درخواست مراجعه به روانشناس نوجوان را برای تخصصی تر شدن شیوه درمانی، می نماید.

روانشناس کودک و نوجوان به ویژگی های خاص کودکان و نوجوانان آگاهی کامل دارد و می تواند به آموزش خانواده ها در این رابطه کمک بسیار زیادی بکنند. تغییر شرایط دختران و پسران در دوره نوجوانی بسیار حساس می باشد و در صورت عدم توجه مناسب خانواده ممکن است آسیب های غیر قابل جبرانی به آینده نوجوانان وارد شود. نوجوانی که با دوره جدیدی از زندگی خود روبه رو می شود با ناآگاهی زیادی درباره انتخاب ها و مسیر زندگی رو به رو می شود. در این بازه زمانی فرد نه کودک است که خانواده بتواند اورا تحت کامل کنترل خود در بیاورد و نه به بلوغ کامل ذهنی رسیده تا بتوان کاملا آزاد گذاشته شود، در این زماندکتر مشاور نوجوان می تواند با به کارگیری تخصص و دانش خود به نوجوانان و والدین آنها کمک کند. از جمله کمکی که یک روانشناس مشاور نوجوان می تواند انجام دهد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- آموزش والدین و نوجوان به چگونه صحبت کردن با یکدیگر و ابراز خواسته ها ، نیازها و احساسات بر اساس اصول صحیح کاری است که در مرکز مشاوره نوجوانبه آن پرداخته می شود.

- پذیرش هیجانات بلوغ تنها با شیوه صحیح در عنوان کردن اتفاقات فیزیکی ، هورمونها و زیستی توسط یک مشاور نوجوان خوب امکان پذیر است، برای آن که نوجوانان از دلیل نگرانی خانواده ها آگاه شوند بهترین کار توضیح شرایط سنی شان می باشد.

- مشاور نوجوان حرفه ای در جلسات مشاوره می تواند از شکل گیری مسیر ذهنی نوجوان آگاه شود و با صحبت کردن به انتخاب صحیح نوجوانان کمک کند، پذیرش بلوغ ذهنی و جسمی یکی از مسائلی می باشد که نوجوانان در این برهه زمانی با آن رو به رو هستن، این مسئله نه تنها توسط خودشان بلکه باید توسط خانواده ها نیز پذیرفته شود که این کار با مراجعه به یک کلینیک روانشناسی خوب به راحتی میسر می گردد.

- روانشناس متخصص نوجوانان با یافتن استعداد های نوجوانان و توانایی های آنها از طریق تست روانشناسی و شخصیت شناسی می تواند تا به نوجوانان کمک کند در مسیر صحیح برای آینده قرار گیرند.


باید توجه داشت تاثیر پذیری از همسالان در زمان نوجوانی بسیار بالا می باشد و نوجوانان در صورت عدم همراهی والدین و نداشتن الگوهای مناسب ممکن است انتخاب های اشتباهی برای زندگی خود بکنند، همراهی یک مشاور روانشناس می تواند به روشن نمودن ذهن نوجوان کمک بسیار مهمی بکند.

استفاده از مرکز مشاوره نوجوانان کمک بسیار خوبی برای عبور از مهمترین مسیر زندگی کودکان می نماید، استرس ، خشونت ، اعتیاد و.... از اسیبهای مهمی می باشد که نوجوانان با آن رو به رو هستن و همچنان بحران بلوغ خود یکی از مهمترین دلیلی آشفتگی در نوجوانان می باشد که نیاز به توجه ویژه ای دارد. آموزش والدین در چگونه ارتباط برقرار کردن با نوجوانان و درک شرایط آنها بسیار ضروری است معمولات جلسات مشاوره با همراهی والدین بسیار ضروری می باشد.