طبق نظر دکتر روانشناس هیچ کس دوست ندارد که مورد خشم دیگران قرار بگیرد زمانی که عصبانیت از نوع غیر فعال است موضوع کمی متفاوت است زیرا در خشم غیر فعال طرف مقابل سعی می کند کمتر با شما حرف بزند و‌کمتر به شما نگاه کند و تماس های فیزیکی و جسمی را با شما کمتر کند و یا هر چیز مشابه دیگر. و یا ممکن است که فرد عصبانیت خود را انکار کند و احساسات خود را نشان ندهد و با طرف مقابل از بیان تعریف و‌تمجید توجه و یا هرگونه رفتار مثبت نسبت به شما و اعمال ارشمندی اجتناب کند. طرف مقابل درخواستهای شما را هر چند با اهمیت باشند رد می کند و به ان ها بی توجهی می کند. طرف مقابل رفتارهایی که شما را ناراحت می کند انجام می دهد گرچه از ناخوشایند بودن ان ها برای شما آگاه است. و یا این که طرف مقابل سعی می کند که تا حد ممکن دیر برسد و شما را منتظر بگذارد بعد از ان هم سعی می کند احساس شما را در این مورد بی اهمیت جلوه دهد. 

طبق نظر بهترین مشاور خانواده خشم سرد هم مانند خشم غیر فعال است و خشم سرد خراب کننده و ویران کننده روابط است و حتما شما هم در کودکی با کم محلی یا بالعکس برخوردهای گرم دوستانتان مواجه شده اید. همچنین امنون هم می توانید به عنوان یک بزرگسال مورد محبت یا بالعکس کم محلی قرار بگیرید. شاید خشم سرد ابتدایی و  کودکانه به نظر برسد اما هنوز هم راهی برای نشان دادن خشم در بزرگسالان است. در زیر نمونه هایی از خشم سرد را معرفی می کنیم. 

امتناع از نگاه کردن ،نشان دادن هر گونه حالت و حس که از چهره مشخص می شود یا هر گونه  ارتباط دیگری که به این شکل نمایان می شود. 

زود رفتن و طفره رفتن از شرکت در فعالیت هایی که  در ان ها مجبور به همکاری و داشتن ارتباط با شماست. 

امتناع از انجام مکالمات بلند و استفاده از جواب های کوتاه و تک‌کلمه ای مانند باه و خیر به جای آن. 

طبق مطالعات مرکز روانشناسی در مورد همسران قطع هرگونه رابطه صمیمی و جنسی و نشان دادن ‌ بی تفاوتی و سردی محض به تلاش های شما برای ایجاد رابطه. 

 صبر کردن و تماشا کردن تمام تلاش های شما برای ایجاد رابطه و سپس استفاده از عبارت های تک‌کلمه ای و کوتاه در قبال این همه تلاش. 

امتناع از بیان اصل موضوع و مشکل حتی اگر به پایش بیفتید و التماس کنید. و شاید برای نجات رابطه تان دست به هر کاری بزنید  

خشم سرد تاثیرات مخربی روی رابطه می گذارد بنابراین همه ی ما باید از ان دسته رفتارهایی که از خشم سرد ناشی می شوند اگاهی یابیم و تا حد ممکن سعی در خنثی کردن و کم کردن ان ها کنیم. 

چگونه با خشم غیر فعال برخورد می گنید؟

طبق نظر بهترین مشاور خانواده این که بخواهید با طرف مقابل صحبت کنید خوب است اما اگر شما به دنبال حل مشکل باشید و طرف مقابل جواب ندهد و یا  اه بکشد و و جواب سر بالا بدهد تلاش هایتان بی اثر خواهد بود. اما مشکل اینجاست که شما نمی فهمید مشکل چیست و طرف مقابل سعی در تنبیه کردن شما دارد . البته شاید هم احساس شرم و‌ خجالت وجود داشته باشد ولی در هر صورت زمانی که شما اصرار به صحبت می کنید او با خشم غیر فعال شما را ناکام خواهد کرد. 

طبق نظر دکتر روانشناس هر چقدر بیشتر پافشاری کنید طرف مقابل بیشتر از شما فاصله خواهد گرفت و هدف طرف مقابل معمولا ناراحت کردن شماست و این برای روابط بین افراد زیان بار است. و‌ممکن است که شما هم عصبانی شوید و بگویید که زود به من بگو چی شده و یا خودت هم میدونی که این کار بی فایده است و طرف مقابل می فهمد که در عصبانی کردن شما موفق بوده است. و در نهایت فردی سرزنش خواهد شد که اول کنترلش را از دست داده و غیر عادی رفتار کرده است و می گوید که این مشکل من نیست مشکل توست و این بیشتر عصبانی خواهد کرد. 

ممکن است شما هم  برخورد مشابه را انتخاب کنید و خودتان را از او دریغ کنید ولی این وضعیت را بدتر خواهد کرد و برای رابطه بسیار سمی است زیرا که هر دو طرف در حال دریغ کردن یکدیگر هستند و احتمال ترمیم رابطه را دشوار می سازد و شما به دنبال بی محلی یکدیگر هستید و‌ نمی دانید که با این راهکار چیزی حل نخواهد شد و وضعیت بدتر خواهد شد و محدودیت های زیادی را برای شما ایجاد خواهد کرد. برای مثال نمی توانید مثل قبل به جاهایی که دوست دارید بروید زیرا از مواجه شدن و صحبت کردن با طرف مقابل بیم دارید در هر صورت این روش مناسب با این خشم غیر فعالانه نیست و می تواند به شما و رابطه تان صدمه بزند پس راه حل مناسب را از فردی متخصص در مرکز روانشناسی  یاد بگیرید تا از این نوع ناراحتی ها خلاص شوید.