روانکاوی دست یابی به اطلاعاتی است که در ناخودآگاه فرد وجود دارد، دکتر روانکاو در کلینیک روانکاوی با دریافت سرگذشت افراد به آنها کمک می کنند.
دکتر روانکاو با دستیابی به اطلاعات شخصی فرد و سیر در ناخودآگاه او کمک می کنند تا مشکلاتی که برای فرد به وجود آمده است را دریابد و به او کمک کند.
بسیاری از مشکلات روانی به علت اختلال در عملکرد های ناخودآگاه در افراد هستند، استرس، اضطراب، تنش های عصبی همگی در اثر این اختلال می باشد. روانشناسانو روانکاوان برای دست یابی به این اطلاعات باید سفری به گذشته و دوران کودکی فرد داشته باشند تذ با دریافت ریشه ای مشکلات و علت ها بتوانند به یاری فرد بیایند.

یک دکتر روانکاو خوب باید بتواند به فرد کمک کند تا خاطرات سخت و فشارزای گذشته و کودکی فرد را یادآوری کند. بسیاری از خاطرات ما به خاطر میزان شدید استرس و فشار اجازه حضور در خودآگاه را نمی یابند و اغلب در حیطه خواب و رویا نمایان می شوند، روانکاو خوب با برسی خواب ها و رویاهای افراد به دریافت اطلاعات زیادی از ناخودآگاه افراد نائل می شوند.
بخش ناخودآگاه افراد مجموعه ای از تمایلات، احساسات و هیجانات افراد است، روانکاو با استفاده از این اطلاعات می توانند به درمان روانی بپردازند. مشکلات ریشه ای در افراد معمولا از طریق درمان روانکاوی توسط روانشناسان درمان می شوند.
در کلینیک های روانشناسی معمولا حضور یک روانکاو حرفه ای بسیار لازم و مورد استفاده می باشد. روانکاوان و روانشناسان کمک بسیار خوبی برای یکدیگر هستند و می توانند با همراهی یک دیگر در درمان بیماران موفق باشند.
اختلالات شخصیتی و هویتی همواره نیاز به همراهی با یک روانکاو متخصص دارد. بسیاری از افراد به دلیل عدم مراجعه به موقع به یک دکتر روانکاوی دچار مشکلات شخصیتی فراوانی می شوند که از درک علت آن عاجز هستند.
بسیاری از افرادی که به دکتر مشاور به خاطر مشکلات خانوادگی و کاری مراجعه می کنند به روانکاوان معرفی می شوند تا با کمک حل مشکلات ریشه دار آنها بتوانند به حل بحران های که در زندگی فرد ایجاد شده است بپردازند.

جلسات روانکاوی نیاز به پی گیری و مراجعه مستمر دارد. برون ریزی در جلسات روانکاوی بسیار بالا می باشد، فرد باید بتواند با آرامش و احساس امنیت هر آنچه در ذهن و فکر او می باشد را بیان نماید تا طی دوره درمان روانکاو بتوانند کم کم با آگاهی از اطلاعات بیماری به وی کمک کند.
الگوهای آسیب زایی که توسط متخصص روانکاو کشف می شود گاهی آنچنان آسیب زا هستند که اگر درمان روانکاوی نشوند تمامی زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.
امروزه با افزایش کلینیک روانشناسی و کلینیک های روانکاوی خوب و آگاهی افراد در بهینه بودن مراجعه به روانشناس و روانکاو ، خدمات ارائه شده نیز بسیار کارآمد تر و حرفه ای شده است. باید توجه داشت مراجعه به مشاور روانکاونه تنها نباید باعث خجالت فرد شود بلکه شاید با کمک آن بتوان از بسیاری مشکلات جلوگیری کرد.