فرد دارای عزت نفس بسیار خوش اقبال است . زیرا که عامل اصلی سلامت جسمی و روانی عزت نفس است و بیزاری از خود منجر به کاهش میزان سلامتی و عملکرد مطلوب افراد می شود . بیزاری از خود باعث افسردگی ، اضطراب ، علایم استرس ، بیماری های روان تنی ، خصومت ، خشم بیش از حد و بی اعتمادی نسبت به دیگران و رقابت جویی نا سالم ، ورور به رابطه های مملو از سوء استفاده و ناراحتی ، استعمال الکل و مواد مخدر ، اختلال در غذا خوردن ، ارتباطات ضعیف مثل ارتباط بدون اعتماد به نفس و رفتار های پرخاشگرانه ، تدافعی ، منتقدانه و طعنه آمیز ، بی بندو باری ، وابستگی ، حساس بودن به انتقاد ، تمایل به حفظ ظاهر برای جلب توجه دیگران ، اضطراب اجتماعی ، عملکرد و دستاورد های ضعیف شغلی یا تحصیلی ، دغدغه های بیش از حد درباره ی مشکلات و نگرانی بیش از حد از جایگاه فعلی خود است . بهترین مشاور تلفنی بیان می کند که عزت نفس با رضایتمندی عمومی از زندگی ، ارتباط تنگاتنگی دارد و عامل مهمی برای انگیزه سازی جهت افزایش پشتکار و رسیدن به موفقیت است . 

عزت نفس و راه های تقویت آن چیست ؟

داشتن عزت نفس تا حد زیادی به والدین فرد مرتبط است . کودکانی که عزت نفس مطلوبی دارند ، دارای والدینی با الگوی عزت نفس مناسب هستند . این والدین همیشه به فرزندان خود عشق می ورزند و به زندگی آن ها ابراز علاقه می کنند و با تشویق برای آن ها فرصت کافی در نظر می گیرند . این والدین بر اساس معیار های خوب ، انتظارات معقول ، استوار و همرا با حمایت و تشویق دارند . و سبک تربیتی آن ها به معنای احترام به عقاید و فردیت کودک است . طبق مطالعات مرکز سکس تراپی عزت نفس بر اساس سلامت جسمانی ، عواطف ، ظاهر و روابط دچار نوسان می شود و این نشان می دهد که امکان تغییر پذیری و بهبود عزت نفس وجود دارد . 

مفاهیم مرتبط با عزت نفس چیست ؟

هویت :

من که هستم و چه چیزی من و ویژگی های اصلی مرا تعریف می کند و این هویت است که به شما در خصوص فردیتتان اطلاعات مفیدی می دهد . 

قدردانی :

قدردانی یعنی این که فرد نسبت به خودش مثبت فکر کند و ارزش قائل باشد و در واقع به معنای احساس ارزشمندی نسبت به خود است .

پذیرش :

به معنای برداشت و دریافت با افتخاری است که فرد از شخصیت خود دارد . در واقع کسی که پذبرش دارد و خود را باور دارد و به صورت حمایتگرانه خودش را تایید می کند . پذیرش به معنای باور داشتن و قبول حمایت گرانه ی خود است و فرد نقاط ضعف خود را قبول دارد و برای بهبود آن ها مصمم است و هر آن چه را که هست می پذیرد .

اعتماد به نفس :

طبق نظر دکتر روانشناس به معنای باور داشتن توانایی های خود در راستای شایستگی و خود کفایی است و با افزایش میزان شایستگی فرد ، اعتماد به نفس وی افزایش می یابد . 

غرور :

زمانی که صحبت از رابطه ی عزت نفس و غرور است ، دو نکته ی مهم وجود دارد یعنی غرور تخریب گر و غرور سالم . غرور تخریب گر به این معنا است که فرد خود را برتر ، ارزشمند تر یا مهم تر از دیگران بداند . و چنین افرادی خود را لایق تر و خود کفا تر می دانند . ولی در غرور سالم فرد نگاه واقع بینانه به منزلت و ارزش خود دارد و باعث می شود که برای خود ، دستاورد ها ، استعداد ها و .... احترام ، قدردانی و شادکامی قائل شویم .

تواضع :

تواضع نیز دو حالت تخریب گر و سالم دارد . و تواضع خود تخریب گر به معنی کمبود آشکار احترام به خود و یا خود نا چیز پنداری و فروتنی فاقد شهامت و کمبود است . از طرفی ، تواضع سالم به معنی فقدان غرور خود تخریب گر ، پذیرش نقاط ضعف و کاستی ها و نیز آگاهی از کمبود ها و غفلت های فردی است . رفتار های فروتنانه به نحوی ملایم ، صبورانه و به دور از خشم ناگهانی از جلوه های تواضع سالم هستند . 

تواضع سالم و غرور سالم هر دو در فرد دارای عزت نفس وجود دارد . فرد دارای عزت نفس ، تواضع سالم دارد . زیرا می داند که هنوز نقاط زیادی برای آموختن وجود دارد . این فرد همچنین غرور سالم دارد زیرا که منزلت و ارزشمندی خود را در مقایسه با دیگران به خوبی می داند .

خود پسندی :

بر اساس گفته ی مشاوران مرکز مشاوره خوب انتخاب نو برخی به اشتباه عزت نفس و خود پسندی را یکی می دانند . اما باید این را دانست که هدف از عزت نفس فرا تر بردن خود است . خود آگاهی وضعیت چالش بر انگیز و دردناکی است زیرا که تمرکز فرد را روی درون خودش می گذارد ولی درمان آن با عشق است یعنی فرد تمرکزش را روی عوامل بیرونی بگذارد و بتواند آزادانه تر به دیگران عشق بورزد .