برخی از افراد زمانی که کلمه اعتماد به نفس را می شوند به لغت دیگری با بار معنایی منفی می اندیشند و آن واژه خود پسندی و یا خود بینی است.طبق نظر مشاور خوب اگر بین خود بینی و اعتماد به نفس تفاوتی قائل نشوید ممکن است دچار مشکلات و باور های اشتباه زیاد شوید. برخی از افکار اشتباه هستند که توانایی شما را برای احساس اعتماد به نفس در خود محدود کرده است. برای مثال ممکن است که در کودکی یا نوجوانی شما را به خاطر لاف زدن و یا فخر فروشی سرزنش کرده اند، و یا این که این طرز فکر به طور کلامی و یا سربسته به شما القا نشده است که خد را زیادی دست بالا نگیرید زیرا که این کار دور از انسانیت است و یا به شما یاد داده نشده است که احساس غرور به واسطه ی آن چیزهایی که کسب کرده اید موجب می شود که دیگران نسبت به شما احساس بد و ناخوشایند پیدا کنند و بهتر است که خودتان را دست بالا نگیرید. اگر که هر کدام از موارد بالا در شما وجود دارد در دوست داشتن و افتخار کردن به خودتان با یک سری مشکلات مواجه هستید که باید در حل آن ها بکوشید. اعتماد به نفس به معنای غرور انباشته شده از خود بینی نیست و اعتماد به نفس یعنی خود را باور داشتن و به توانایی خود یقین کامل داشتن، در حالی که معنای خود بینی لزوم اثبات برتری خود نسبت به دیگران است. 

افراد خودپسند چه کسانی هستند؟

طبق مطالعات مراکز روانشناسی ازدواج در ارتباط با جامعه افرادی را می شناسید که دچار مشکل خودبینی هستند . افرادی که همیشه از افراد معروف حرف می زنند و به سرشماری موفقیت های خود می پردازند و حتی زمانی که هیچ سوالی از آن ها پرسیده اید شروع به تعریف و تمجید از خود می کنند و حتی ممکن است که در آمد خود را به شما خاطر نشان کنند و یا این که از خرید های گران قیمت خودشان حرف بزنند ولی آیا واقعا این دسته از مردم اعتماد به نفس دارند؟ 

خیر. زیرا در حقیقت آن ها نه فقط به خود اطمینان کافی ندارند، بلکه موضوع درست عکس صحبت هایشان است خود بینی و خود پسندی همیشه راهی را برای جبران اححساس خود کم بینی باز می کند. به عبارتی زمانی که افراد شما را با روش های گفته شده در بالا متقاعد می سازند بلکه در حال متقاعد کردن خودشان نیز هستند و اعتماد لازم را به خودشان ندارند و نمی توان گفت که این افراد دارای اعتماد به نفس کافی هستند. 

این حرف ها و تعریفات بی محتوا برای هر شنونده ای زننده و ناخوشایند است و همه ی ما در پی یافتن روش ها و راه هایی می باشیم که بتوانیم ارتباط با وجود خویش را آن طور که باید و شاید تغییر دهیم تا به منبع قدرت شخصی و درونی خود در متمی جنبه های رفتاری و اجتماعی دست یابیم . زمانی که با چنین اعتماد به نفسی زندگی می کنیم می توانیم بدون این که متوجه باشیم سر مشق و الگوی دیگران قرار بگیریم. 

اعتماد به نفس واقعی به چه معناست؟

داشتن اعتماد به نفس واقعی از درون ما انسان ها نشئت می گیرد و در واقع این اعتماد از تعهد و باوری که سبت به خودتان دارید ایجاد می شود. و این حالت بر مبنای اعتمادی که به خودان دارید حاکم است نه بر نتایج مجهول و نا مشخصی که امکان دارد به آن ها دست یابید. 

اگر خودتان را به عنوان یک انسان باور داشته باشید دیگر برایتان فرقی نمی کند که با چه چیزهایی رو به رو می شوید، زیرا در هر صورت شما تلاش خواهید کرد و آن چه را که می خواهید به دست خواهید آورد. اما این را هم به یاد داشته باشید که اگر اعتماد به نفس را بر مبنای دستاوردهایمان در زندگی کسب کنیم به طرز اجتناب ناپذیری خودمان را بر احساس عدم اعتماد به نفس آماده کرده ایم. شما همیشه نمی توانید روی نتیجه ی مثبت حساب باز کنید. ولی می توانید به یک چیزی اطمینان داشته باشید. شما می توانید روی تعهد و باور خود به خویشتن حساب باز کنید یعنی پایبند آرزو ها  و خواسته هایتا باشید و برای دستیابی به آن ها تلاش کنید.شما می توانید به تصمیم خود برای جست و جو به آن چیزی که لازم است پافشاری کنید و به جامه ی عمل چوشاندن آن اطمینان داشته باشید. و این جیزی است که می توانید به آن اعتماد کنید. پس در حالت کلی می توان گفت که زمانی که اعتماد به نفستان را بر مبنای وجود خود بنا می کنید نه بر اساس آن چیزی که انجام می دهید، به طور واقعی اعتماد به نفسی را کسب می کنید که هیچ کس و هیچ چیز قادر به گرفتن آن از شما نیست. 

حالکه تفاوت بین خودپسندی و اعتماد به نفس واقعی را متوجه شدید می توانید شناخت بهتری سبت به خودتان و اطرافیانتان داشته باشید و پاسخ بهتری را در ارتباط با خود و دیگران داشته باشید. در واقع داشتن اعتماد ب نفس کافی می تواند زندگی شما را بسیار موفق تر و بهتر از آن چه فکر می کنید پیش ببرد و شرایط بهتری را برایتان ایجاد کند. اما خود پسندی باعث ایجاد مشکلات زیادی در ارتباط با دیگران ، خودتان و دنیا شود و به همین دلیل توصیه می شود که در تقویت اعتماد به نفستان کوشا باشید تا با مشکلات دیگری مواجه نشوید و از داشتن زندگی رضایت بخش در سایه اعتماد به نفس کافی لذت ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با مرکز مشاوره در ارتباط باشید و برای درمان اعتماد به نفستان مهارت های لازم را آموزش ببینید.