فرد مبتلا احساس می کند که تمایل شدید و غیر قابل کنترلی دارد تا صدا یا حرکتی را به اجرا در آورد و فرد می تواند برای مدتی با تمایل شدید خود مبارزه کند ولی در طولانی مدت امکان پذیر نیست و بالاخره نشانه های اختلال که شامل پرش های صوتی و حرکتی هستند بروز می کند . و تلاش برای مقابله با این تمایلات در ابتدا بسیار دشوار و اذیت کننده است به خصوص در کودکان . طبق گفته ی مشاورین خوب مشخصه ی بارز اختلال تورت دو یا چند تیک حرکتی و حداقل یک تیک صوتی است که به طور ناگهانی و دوره ای ، در مدت زمان بیش از یک سال ، بین 4 تا 18 سالگی بروز می کند . این اختلال بعد از سن بلوغ و گاهی بعد از یک یا دو سال از آغازش خفیف می شود و یا از بین می رود . باید بدانیم که اختلال از بین نمی رود و علام را به شکل های دیگر از خودش نشان می دهد و آن چه از بین می رود تیک های حرکتی یا صوتی شبه اختیاری است که آغاز شده اند و از مشخصه های آن به حساب می آید .

تیک یا پرش چیست ؟

انقباض های غیر اختیاری تند و مکرر و ناگهانی که منجر به حرکات پرشی یا آوا سازی می شود پرشی که حرکت را ایجاد می کند ، پرش حرکتی می گویند و پرشی که صوت را ایجاد می کند پرش صوتی می گویند .

تیک های حرکتی چیست ؟

بر اساس مطالعات مشاوره تلفنی هر عضله ای از بدن می تواند تیک حرکتی را به وجود آورد اگر فقط یک گروه عضله تیک را به وجود بیاورد ، تیک حرکتی ساده نام دارد ولی اگر چند گروه عضله باشد تیک حرکتی پیچیده نامیده می شود . تیک های حرکتی ساده در صورت که شامل بهم زدن پلک چشم ، بالا بردن مکرر ابرو ، باز و بسته کردن دهان ، گاز گرفتن لب ، چر.ک دادن به لب و بینی ، در آوردن مکرر زبان ، دندان ها را به هم فشار دادن ، شکلک در آوردن ، دهن کجی و ...... در سر وگردن و شانه حرک به گونه ای است که فرد می خواهد موی سر خود را از صورتش کنار بزند ، چرخاندن سر به چپ یا راست ، بالا یا پایین آوردن سر ، خم کردن گردن ، قوز کردن و ..... و در دست و پا حرکات ریز دست از ناحیه ی آرنج ، ضرب گرفتن مدام با دست یا پا ، دست زدن ، جنبش پا ، حرکت انگشتان پا و دست است . حرکت های پیچیده که رایج ترین آن ها عبارت است از دور خود پیچیدن ، بالا یا پایین پریدن و جهیدن ، راه رفتن به شکل خاص ، لی لی کردن ، سر خود را جایی کوبیدن ، تلو تلو خوردن ، جویدن ناخن ، کندن ابرو ، گاز گرفتن دست ، لب و زبان ، لرزش های ناگهانی و شدید ، تقلید کردن رفتار دیگران و .... و در برخی ممکن است به شکل حرکات زشت و نا پسند اجتماعی بروز کند ولی درصد چنین افرادی بسیار کم است . مانند هرزه کاری ، نشان دادن آلت تناسلی
، پژواک کرداری ، نوشتن و یا نقاشی زشت و زننده می باشد .

تیک های صوتی :

طبق نظر روانشناس مشاوره صدا یا صوت ، واژه یا جمله بی اختیار و مکرر و ناگهانی و بی منظور می باشد . تیک های صوتی ساده مانند صاف کردن گلو ، سرفه کردن ، تف کردن ، خر خر کردن ، صوت هایی مانند اخ ، هیس و ... فریاد کشیدن ، بیرون دادن هوا همراه صدا ، لکنت زبان و ..... می باشد و صوت های پیچیده ممکن است که با منظور به نظر برسند که بی اختیار ، بی مناسبت ، بی منظور و ناگهانی بروز می کند . تیک های صوتی پیچیده مانند پژواک گویی یعنی تکرار جمله یا اخر جمله ها که می شنوند ، مکرر گویی یعنی تکرار اخر جمله ای که خود فرد مبتلا بیان می کند و یا گویش و عجیب و غیر عادی و صحبت کردن با لهجه ای خاص و هرزه گویی می باشد .

مشخصات کلی اختلال تورت چیست ؟

بر اساس نظر مشاوران بهترین کلینیک روانشناسی ایرانی احساس و مایل شدید و ناگهانی شکل می گیرد که نیاز به بروز تیک می باشد . و همچنین برای مدتی فرد می تواند از بروز آن جلوگیری کند . و برخی می توانند بعد از حس تمایل شدید ، فقط چند دقیقه از بروز تیک جلوگیری کنند . و برخی می توانند در بیشتر روز در بروز تیک ها کنترل داشته باشند .  افراد مبتلا به اختلال تورت چند لحظه پیش از بروز تیک از آن آگاه می شوند و این مانند تمایل به عطسه کردن در افراد عادی است که از چند لحظه پیش تمایل و نیاز دارند و بعد از عطسه کردن راحت می شوند . و می توان گفت که تیک های مربوط به اختلال تورت شبه اختیاری است و برای رهایی از تمایل و نیاز غیر اختیاری در فرد بروز می کنند .