اغلب تجربیات افراد بر روی آن ها تاثیر می گذارد. احساسات دردناک می تواند در ذهن ناخودآگاه باقی بماند و بر روحیه و رفتار فعلی افراد تاثیر بگذارد و باعث ایجاد مشکلات مربوط به عزت نفس، شخصیت، روابط و کار شود.

متخصص روانکاوی در مرکز تخصصی روانشناسی انتخاب نو کمک می کند تا فرد کنترل این تأثیرات را از طریق پی بردن به ریشه ی این مساِیل و درک این که چگونه در طول زمان توسعه یافته است، کمک می کند. این آگاهی، فرصتی به فرد برای سازش با شیوه ای که بر زندگی آنها تاثیر می گذارد، ارائه می دهد.


 روانکاوی چیست ؟

روانکاوی درمان مبتنی بر مطالعات ذهنی آگاه و ناخودآگاه انسان است. و فرد می تواند عدم توانایی خود در بعضی مشکلات زندگی را درک کند و می تواند در طول زمان، رفتار، روابط و حس خود را به صورت عمیق و پایدار تغییر دهد.

پیش فرض هایی که توسط فوق تخصص روانکاوی مطرح شده است :

روانشناسان روانکاوی، مشکلات روانی را ریشه در ذهن ناخودآگاه می دانند.

علائم ظهور ناشی از اختلالات پنهان (مخفی) است.

علل آن شامل مسائل حل نشده ای که در طول زمان توسعه پیدا کرده است .

درمان به صورت به آگاهی برگرداندن خاطرات سرکوب شده گذشته می باشد.

برخی از مشکلات درمان شده توسط روانکاو عبارتند از:

افسردگی

اضطراب

مشکلات جنسی

مشکلات روانشناختی مداوم، اختلالات هویت

اختلالات روانشناختی

فوبیا

اختلالات وسواسی اجباری و ...

 

درمان اختلال افسردگی در مرکز مشاوره انتخاب نو با رویکرد روانکاوی موثر خواهد بود .دکتر روانکاو افسردگی را ممکن است به دلیل جدایی هر کودکی از والدینش در اوایل دوران کودکی، مرتبط می داند ناتوانی در برخورد با این موضوع ممکن است فرد را در معرض اقسردگی در بزرگسالی قرار دهد.

درمان با رویکرد روانکاوی توسط دکتر روانشناس تشویق افراد به یادآوری این تجربه اولیه و رفع مشکلات ایجاد شده است. در درمان اختلال افسردگی توسط روانشناس به مراجعان کمک می شود که به دیگران کمتر وابسته شوند و یک روش کارآمدتر برای درک و پذیرش از دست دادن یا تغییر در زندگی شان ایجاد کنند .

اهداف اصلی روان درمانی از دیدگاه روانکاو خوب عبارتند از: (1) ارتقاء خودآگاهی افراد

(2) درک افکار، احساسات و باورهای فرد در ارتباط با تجربیات گذشته خود به خصوص خاطرات دوران کودکی و بررسی درگیری های حل نشده و رویدادهای مهم در گذشته توسط متخصص روانشناسی می باشد.