مراکز مشاوره تهران زیر نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره , پس از طی مراحل بسیار , درصورت دارا بودن شرایط آغاز به فعالیت می نمایند.روانشناسان تهران برای فعالیت ملزم به کسب امتیازات و گذراندن آزمون ها و مصاحبه های لازم می باشند تا بتوانند در کلینیک روانشناسی تهران فعالیت نمایند . مرکز مشاوره تهران معمولا تشکیل شده ازروانشناس ,مشاور ,مددکار و روانسنج .

استقبال از مشاوره و روانشناسی به دلیل آگاهی روزافزون افراد موجب گسترش مراکز و کلینیک ها شده است . همین ,سبب شده تا این مراکز خدمات بهتر و بیشتری را و ارائه دهند . در تهران به دلیل مرکز بودن و جمعیت زیاد تعداد مراکز بیشتر از سایر شهرها می باشد و بالطبع مشاوران تهران هم بیشتر است .مشاورین تهران اغلب مراجعین بیشتری را دارند که خواهان خدمات گسترده ای در مرکز مشاوره تهران هستند ,به دلیل مشکلاتی که خاص کلانشهرها و مرکزبودن آن و تقاضای متفاوت و بیشتر افراد است . روانشناسان تهران خوشبختانه بامهارت ها وتخصص های به روز ومتنوع , رو به افزایش هستند.

مراکزمشاوره تهران خدماتی که ارائه می دهند به شرح زیراست :

 

مشاوره فردی

درتصمیم گیری های خاص ومهم ,مشکلات روحی و روانی , اضطراب , وسواس , منفی نگری و بدبینی , ناامیدی , استرس, ازدواج , عدم اعتمادبنفس , تحصیلی و...مواردی هستند که مشاوره فردی لازم است . خدماتی که دراین روش ارائه می شود , مانند:مدیریت هیجان , مهارت های زندگی ,راهکارهای افزایش اعتماد بنفس , رفع اختلالات شخصیتی , انتخاب همسرو...درحیطه مشاوره فردی است .درمشاوره فردی , روانشناس یا مشاوردرمحیطی امن وآرام وکاملامحرمانه بامراجع ارتباط برقراروجلسات درمان راآغازمی کند.مشاورهمکاری مراجع راجلب وراهکارهایی رامطابق بامشکل مراجع ارائه می دهد.

مشاوره خانواده

هسته اصلی خانواده زن وشوهر و فرزندان است . ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر بسیار مهم می باشد . زن و شوهر از زمانی که درکنار هم قرار می گیرند با خلق و خو ها وتربیت ها و فرهنگ های متفاوت برای همزیستی واهداف مشترک نیازبه شناخت وآگاهی دارند.پس از آن برای تربیت فرزندان نیز نیاز به کمک دارند. خانواده سیستمی  اجتماعی است که بازن وشوهر و فرزندان  درجامعه شناخته می شود و کوچکترین نهاد جامعه است .خانواده درمانی ,مداخله ای متمرکز بر تغییرتعاملات اعضای خانواده بایکدیگر است .مشاورخانواده تلاش می کند تا کارکرد خانواده که واحد متشکل ازتک تک اعضای خانواده است , بهبود یابد. روانشناسان ومشاوران خانواده به خانواده ها هنگام مواجه بامشکلاتی ازقبیل : طلاق , ازدست دادن یکی ازاعضای خانواده , بلایای طبیعی , ازدواج فرزندان و خالی شدن خانه , مهاجرت و... کمک می کنند . همچنین به ایجاد تغییر از طریق تبادل رفتار و آموزش مهارت های ارتباطی مواجهه ومداخله رفتاری که دوجزء اساسی در زوج درمانی است .

 

مشاوره ازدواج

انتخاب همسرمناسب به لحاظ روانی وروحی و مسائل فرهنگی و اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد, به همین منظور برای کمک به این انتخاب مشاوران و روانشناسان راهکارهایی را بکار می گیرند برای کمک به افراد تا شناخت بیشتر و بهتری را ازهم پیدا کنند و رابطه صمیمانه ای با همدلی درک متقابل باهم داشته باشند. برای انتخاب همسر و گزینش مناسب مراکزمشاوره خدماتی ارائه می دهند, مانند: کلاس های آموزشی , تست های مختلف, گروه درمانی و....

برای مشاوره ازدواجنیز مشاوران از تکنیک های متفاوتی متناسب با موضوع مشاوره استفاده می کنند تا زوج موفق به شناخت بهتر از یکدیگر شوند.

مشاوره کودک

کودکان درطی مراحل رشد نیازهای متفاوتی دارند . علاوه بر رسیدگی فیزیکی وسلامتی و نمو نیازهای روانی آنان نیز مهم است .به عقیده فروید ساختار شخصیت کودک تا ۵ سالگی شکل می گیرد.اخیرا روانشناسان بسیاری به مسائل کودکان توجه ویژه ای نموده اند . در این زمینه نظریه های متعددی از جمله , روانکاوی ورفتاری و...شکل گرفته و هر کدام به نحوی در زمینه رشد روانی کودک کمک های شایانی نموده اند.روانشناسانبابهره گیری ازاین دستاوردها به مشکلات رفتاری و روانی کودکان می پردازند.مشاوران و روانشناسان درزمینه تربیتی , ترس , دروغگویی , اضطراب , کابوس و... در مراکز مشاوره خدماتی ارائه می دهند.


مشاوره نوجوان

نوجوانی رابحران هویت و سرکشی می دانند . این دوره ,دوره حساس ومهمی درزندگی است . نوجوان با تغییرات هورمونی وفیزیکی و روحی و روانی مواجه است که موجب به و جود آمدن مشکلاتی در ارتباط با خود ,خانواده و جامعه است . ازسویی خانواده ها نیز راه عبور از این بحران را سخت می بینند و نیاز به کمک دارند . آنها می خواهند بدانند با نوجوان سرکش خود چگونه رفتار کنند , ارتباط با شبکه دوستان فرزند خود را چگونه کنترل نمایند , ورود به جامعه و آزادی های نوجوان چگونه است .کلینیک روانشناسی انتخاب نو درارتباط با دوست یابی , مشکلات فردی , اعتیاد , موفقیت های تحصیلی , برنامه ریزی برای آینده و.....خدماتی را  ارائه می دهند.