عوامل فرسودگی در زندگی مشترک بسیار متنوع است و ارتباط زوجینی که دچار دلزدگی شده اند  را با یادگیری تمرین هایی در کلینیک روانشناسی می توان به ارتباط عاشقانه و کار امد تبدیل کرد. عواملی که می تواند تاثیر گذار باشد و باعث دلزدگی شود تصور رویایی از عشق، عدم حل تعارضات زناشویی و ناتوانی اشکار در ان، و اثرات زیانبار ان به سلامت فیزیکی و عاطفی که موجب ایجاد مشکلات رفتاری و هیجانی در کودکان می شود که در معرض تعارضات والدین هستند. و همچنین می توان به زوال خانواده و تغییر نقش های زن و مرد و باور های ارتباطی اشاره کرد. در ادامه به برخی از ان ها اشاره می کنیم.

خود محوری:

فرد گرایی و خودخواهی اختلافات و تعارضات زیادی ایجاد می کند و‌ میزان تعاملات منفی همسران را افزایش می دهد در زوجین فرسوده، خود خواهی و خود رایی وجود دارد و روحیه مقاومت و سخت کوشی از خود گذشتگی و نوع دوستی که در ازدواج های پایدار وجود دارد مشاهده نمی شود. 

باورهای ارتباطی نا کارامد:

در بحث مشاوره ازدواج باورهای فرد درباره ارتباط با دیگران در طول زندگی کسب می شوند و فرد ان ها را به زندگی زناشویی می اورد. و رابطه زناشویی نیز مسلما تحت تاثیر این باور ها قرار دارد و‌ بسیاری از تجزیه و‌تحلیل ها و‌ واکنش های مربوط به فرسودگی زناشویی ناشی از باورهای ان هاست.

عوامل زوجی:

در بحث مشاوره ازدواج مفاهیم اصلی عوامل زوجی موثر در فرسودگی زناشویی شامل کاهش صمیمیت هیجانی، عاطفی، کاهش صمیمیت زمانی، عدم خود افشایی ، عدم پذیرش و نارضایتی جنسی نمود رفتارهای مراقبتی از جمله فقدان حمایت، بی توجهی و قدر نشناسی تعامل منفی ارتباط نا کار امد، حل تعارض نا کار امد، ابرااز گری ضعیف , و‌ برخوردهای تخریبی ، و فقدان مهارت رکود و‌نبود رشد و بالندگی، از جمله نداشتن پیشرفت جویی مشترک ، ناهدفمندی، ,نبود خود توسعه بخشی و عدم حفظ فردیت و‌کمبود شور و هیجان زوجی از جمله فقدان طرز فکر مثبت ، نبود شوخی و کاهش گیرایی و‌ جذابیت است. که در ادمه به توضیح برخی از ان ها می‌پردازیم. 

عدم پذیرش متقابل:

منظور از عدم پذیرش ترس از طرد عیب جویی و سرزنش کردن همسر،تلاش برای تغییر همسر، به رخ کشیدن اشتباهات، عدم پذیرش تفاوت های  فردی، تصدیق نکردن و نبخشیدن ، محدودیت های زوج، ارزیابی قضاوت گرایانه، عدم پذیرش ضعف ها، کاستی ها و اشتباهات  همسر، مقایسه کردن، مقاومت در برابر تفاوت ها، و تلاش برای بی اعتبار کردن ان هاست. این موارد در بین زوجین فرسوده خیلی وجود دارد.

نارضایتی جنسی:

مشاوران روانشناس بیان می کنند که مسائل جنسی در زندگی زناشویی بسیار پر اهمیت است و عدم ارضای صحیح غریزه جنسی می تواند مشکلات گوناگونی ایجاد کند. چنین مشکلاتی کیفیت رابطه جنسی و در اصل کیفیت رابطه زناشویی را پایین می اورند. و در نتیجه رضایت کلی زن و مرد از زندگی زناشویی را کاهش می دهند و مسیر فرسودگی زناشویی را هموار می سازند.

الگوی ارتباطی نا کارامد:

توانایی برقراری ارتباط موثر به عنوان محوری برای استقرار رابطه زناشویی خوب در نظر گرفته می شود و بدون ان ایجاد رابطه تسهیل گرانه ای  که بتواند تغییراتی  در ارزش ها، نگرش ها، احساسات ، باور ها، و نهایتا عادت ایجاد کند غیر ممکن است.

نبود خود توسعه بخشی:

در بحث مشاوران روانشناس وقتی که تازگی و هیجان رابطه به احساس قابل پیش بینی بودن و بی خیالی تبدیل شود، ممکن است زوجین احساس شادی و لذت سابق را تجربه نکنند به عبارت دیگر بسط ش خصی در طول زمان کاهش می یابد. عواطف مثبت قوی مانند هیجان نیز می توانند در طول زمان کاهش یابند و تنها عواطف مثبت ضعیف و عواطف منفی بافی بمانند در نتیجه با کاهش سریع خود توسعه بخشی، زوجین ممکن است دچار دلزدگی و فرسودگی شوند.

زندگی با فرد دیگر دشوار است و شدیدا نیازمند مصالحه است زیرا که ادم. ها با هم فرق دارند و دیدشان نسبت به مسایل متفاوت است و توقعات و ارزش ها و نیاز های متفاوتی دارند تا دو نفر با هم از نظر جسمی، و عاطفی با هم کنار بیایند. سازگار شدن کار اسانی نیست . تنش های زندگی معمولا با رویاهای عاشقانه ای که معمولا به ازدواج منجر می شوند تشدید می گردند اگر مطمئن بویدید که عشق بر همه چیز غلبه می کند ولی حالا سر همان مسائل دعوا و بحث می کنید. به همین دلیل باید اگاهانه با این مسئله برخورد کنید . ارتباط در سراسر زندگی انسان قرار دارد و تحت تاثیر این ارتباط زندگی به پیش می رود  و در واقع به کمک  ارتباط به رشد و بالندگی می رسد و پیشرفت می کند و سعادت و خوشبختی را برای خود رقم می زند. در این بین ارتباط زناشویی از مهم ترین هاست و تاثیر بسیار عمیقی به همراه دارد زیرا ازدواج رضایت بخش برای سلامت روان و جسمی همسران بسیار مفید است.  به همین دلیل توصیه می شود که به این مهارت ارتباطی توجه ویژه شود و هر انچه برای رابطه می تواند مفید باشد استفاده شود و یادگیری ها انجام شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با کلینیک روانشناسی در ارتباط باشید.