در بین همه ی ما انسان ها این طرز فکر وجود دارد که باید همیشه موفق باشیم و رقابت کردن و موفقیت اساس زندگی مان است اما بسیاری از افراد هستند که کلید خوشبختی را در موفقیت خود می دانند و عزت نفس و کیفیت زندگی آن ها به موفقیتشان بستگی دارد و همچنین بسیاری از افراد با این تفکر زندگی می کنند که زمانی می توانند مورد مهر و محبت دیگران قرار بگیرند که برجسته و کامل باشند که این طرز فکر باعث ایجاد اضطراب خواهد شد .

بر اساس نظر روانشناسان مراکز مشاوره خوب برای همه ی ما پیش آمده است  که در حال درس خواندن و مطالعه و یا امتحان دچار اضطراب شده ایم که به آن ترس از امتحان می گویند یا حتی ممکن است موقعی که می خواهیم گزارشی را بنویسیم و حتی سخنرانی و امتحان شفاهی و بسیاری از موارد دیگر مضطرب شوید . 

دلایل اضطراب چیست ؟

این اضطراب دو علت دارد که یکی ترس از شکست می باشد و فکر می کنید که اگر موفق نشوید در نزد دیگران تحقیر می شوید و آبرویتان می رود در واقع عزت نفس شما بستگی به موفقیت و یا عدم موفقیت شما دارد و در حالت کلی گمان می برید که اگر بر اساس انتظار دیگران نتیجه نگیرید مورد عزت و احترام قرار نخواهید گرفت . اما دلیل دیگر که می توانیم به آن اشاره کنیم این است که احتمالا ممکن است انتخاب شما با هدف های واقعی شما یکی نباشد و ممکن است اضطراب شما به این دلیل باشد که خود را در جهتی مجبور به حرکت می دانید که مناسب شما نیست . طبق نظر مشاوران کلینیک تخصصی خانواده کمال طلبی و ترس از تایید نشدن ریشه در عمق مشکلات فرد دارد . و انسان ها فکر می کنند که اگر اشتباه کنند و به هدفی که می خواهند نرسند بسیار دردناک است و ممکن است که دیگران او را تحقیر و سرزنش کنند . به نظر می رسد که احساس عزت نفس فرد به تایید دیگران و میزان موفقیت او بستگی دارد زمانی که فرد مورد تایید قرار نگیرد و یا احساس کند که کامل نیست این طرز فکر را خواهد داشت که در نزد دیگران دوست داشتنی نیست . با روش هایی که برای درمان ترس در ادامه گفته می شود می توانید به ترس خود غلبه کرده و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید .

با اضطراب امتحان چه کنیم ؟

برخی از افراد  فکر می کنند که اگر از موقعیت اضطراب زا فرار کند می توانند اضطراب خود را از بین ببرند و ممکن است از روی عادت از انجام کاری طفره روند و این گونه اضطراب خود را کم کنید و یا دلیل بیاورید که اگر واقعا تلاش کنید شکست نمی خورید .

اضطراب ناراحت کننده است اما دلیل نمی شود که شما را از کارتان باز دارد بدون توجه به اضطراب می توان مطالعه کرد و درس خواند و در امتحان شرکت کرد . اضطراب باعث می شود که فکر کنید از پس آن بر نخواهید آمد اما اگر تسلیم آن نشوید می توانید ببینید که اضطراب نمی تواند جلوی شما را بگیرد . بسیاری از افراد ممکن است این عقیده را داشته باشند که نمی توانند حواسشان را جمع کنند و بر روی درس خود تمرکز داشته باشند و یا مطالب درسی را نمی فهمند اما آیا این موضوع حقیقت دارد ؟ در صورتی که جمله ای را بخوانید آیا می توانید خلاصه ای از آن را بنویسید؟ بله می توانید و ممکن است با خود بگویید که یک جمله کاری ندارد و نمی توانید مفهوم کلی تری را متوجه شوید در این صورت نیز می توانید خواندن آن را تکرار کرده و خلاصه کنید و خواهید دید که متوجه آن شده اید . 

همانطور که گفته شد می توان اضطراب را نادیده گرفت و راهی مناسب برای برخورد با آن است . برای فرا گرفتن این روش ، انجام کاری را در نظر بگیرید ممکن است برای امتحان مهمی آماده شوید کار مورد نظر را به مراحل کوچک تری تقسیم کنید و در هر زمان بخشی از آن را انجام دهید و هر جا که به مشکلی به خاطر اضطراب برخوردید روشی برای حل مسئله ابداع کنید اگر در مقابل اضطراب مقاومت کنید و اجازه ندهید که برنامه شما را مختل کند پس از مدتی به این نتیجه می رسید که می توانید کارتان را در حد مطلوب انجام دهید . اگر نگران باشی که به خاطر اضطراب نمی توانید کار خود را به درستی انجام دهید از خود بپرسید که اضطراب چگونه می تواند به روی کارتان اثر بگذارد و روشی برای برخورد با آن پیدا کنید. این را باید به خاطر داشت که اگر به جای اجتناب از اضطراب با آن رو به رو شویم به نتیجه ی مطلوب خواهیم رسید . اگر در حال آماده شدن برای امتحان سختی هستید و به خاطر آن دچار عصبانیت و اضطراب شده اید و حتی ممکن است که از خیر آن امتحان بگذرید ولی باید بدانید که با تسلیم شدن حال شما موقتا خوب می شود اما پس از مدتی نگرانی شما بیشتر خواهد شد اما اگر به جای آن با هراس های خود روبه رو شوید و آن ها را قبول کنید به این نتیجه می رسید که این کار به آن حدی که فکر می کردید دشوار نیست و همچنین در جهت افزایش اعتماد به نفستان نیز گام بر می دارید . طبق نظر دکتر ازدواج اعتماد به نفس دارای اهمیت بسیاری در تمام مراحل زندگی از قبیل درس خواندن ، انتخاب شغل ، ازدواج و تشکیل خانواده می باشد .