ازدواج مقوله ی بسیار دشواری است و احتمال شکست در این شرایط  بسیار بالاست و امار طلاق رو به افزایش است در این میان برخی از زوجین موفق خواهند بود و در ادامه به برخی از ویژگی هایضروری افراد اشاره می کنیم که شامل : 

وفاداری:

 بهترین مرکز مشاوره نشان می دهد همسرانی که به یکدیگر وفادارند مرزهای جنسی و عاطفی خود را با افراد خارج از رابطه ی زناشویی حفظ می کنند. خیانت عاطفی در این زوج ها دیده نمی شود یعنی صمیمیت عاطفی. داشتن ارتباطی عمیق با شخصی دیگر، پنهان کاری ،پنهان کردن بخشی از اطلاعات از همسر، جذب شدن یا علاقه ی جنسی به فردی که خارج از رابطه قرار دارد .چنین زوجی به اعتماد یکدیگر خیانت نمی کنند  و در تمام شرایط سخت و آسان زندگی در کنار هم می مانند.

حمایتگری :

زوج های موفق در تمام شرایط از همسر خود حمایت می کنند و در شرایط سخت و برخورد یا دشواری های  زندگی در کنار او‌ می مانند  و تا حد توان برای حل مشکل همکاری می کنند .  این زوج ها یک دیگر را در مسیر رسیدن به اهدافشان ترغیب و تشویق می کنند.

سازگاری و انعطاف پذیری :

روانشناس ازدواج می گوید زوج های موفق نه تنها تفاوت های فکری:  رفتاری و احساسی یکدیگر را می پذیرند بلکه تلاش می کنند  به این تفاوت ها احترام بگذارند . با تغییر شرایط و موقعیت ها به سرعت خود را سازگار می کنند  و درصورت لزوم، به منظور حفظ سلامت رابطه انعطاف پذیری نشان می دهند. انعطاف پذیری موجب می شود زوج در برخورد با مشکلات کمترین آسیب روانی و ارتباطی را تجربه کنند با ارزیابی میزان سازگاری افراد با تغییرات می توان به میزان انعطاف پذیری آن ها پی برد.

همدلی و  برآورده کردن نیاز ها :

 مطالعات مشاوره خانواده نشان می دهد  همدلی توانایی یکی شدن با احساسات ،افکار و نگرش های دیگری است که با حساس بودن به نیازها و تمایلات دیگری و  توانایی قراردادن خود در موقعیت طرف مقابل مشخص می شود. ازدواج موفق سهم مهمی در برآورده کردن نیازها  دارد.

ثبات هیجانی:

 به معنای پذیرش هیجان های خود و کنترل آنهاست. ما به فردی تکیه می کنیم که پاسخ های هیجانی وی به حوادث متناسب و کارآمد است این فرد قدرت شناخت و تنظیم هیجانهایش را دارد گاهی در زندگی شرایطی پیش می اید که زوج با فشار روانی بالایی روبه رو می شوند و برای گذار موفق از این شرایط نیاز به تصمیم گیری مناسب دارند . توانایی مدیریت هیجان و گرفتن تصمیم قاطع در این شرایط برای حفظ سلامت رابطه و احساس امنیت ضرورت دارد در مواردی فرد نیازمند یادگیری مهارت لازم برای مدیریت هیجان هایی همچون خشم است.

ارتباط مؤثر :

  روانشناس ازدواج می گوید ارتباط مؤثر شامل درمیان گذاشتن افکار، احساسات، تجربه ها رؤیاها و چالش های زوجین به صورت کلامی و غیرکلامی است. ازدواج در صورتی می تواند رضایت بخش باشد که زوج نه تنها به کمیت بلکه به کیفیت ارتباط با یکدیگر هم توجه داشته باشند. ارتباط با کیفیت باعث می شود زوج تعامل راحت و صادقانه ای با یکدیگر داشته باشند.  در ارتباط مؤثر افراد آنچه احساس یا فکر می کنند  به صورت کلامی و غیرکلامی بیان می کنند  در طی رابطه بادقت به یکدیگر گوش می دهند و احساس شنیده شدن درک شدن و مورد احترام واقع شدن دارند ،همچنین هر فرد با هدفی مثبت نظر خویش را بیان می کند . نیت مثبت به معنای نشان دادن تمایل برای درک کردن، برقراری ارتباط، تشویق کردن و  توضیح دادن و... است که در مقابل نیت های منفی همچون کنترل دیگری، برنده شدن در بحث، انتقاد توهین ، نادیده گرفتن  قرار می گیرد.

مدیریت تعارض :

مشاوره خانواده تاکید می کند تعارض در روابط صمیمی غیرقابل اجتناب است از این رو توانایی مدیریت تعارض یکی از ویژگی های ازدواج سالم و موفق است. مدیریت تعارض ممکن است شامل حل موفقیت آمیز مشکل  باشد  در صورتی که تعارض زوج در زمینه های مختلف به شیوهای درست حل نشود، روی هم انباشته می شود و درنتیجه رابطه به مرور از بین می رود  و متلاشی می شود.

توانایی کنار آمدن با بحران و استرس:

 تمام زوج ها استرس را در داخل و خارج از رابطه تجربه می کنند.  در رابطه ی موفق افراد مشکلات را مانند بخشی از زندگی می پذیرند و  بحران را فرصتی برای رشد می بینند . مهارت حل مسئله ی  خوبی دارند و به راحتی شکست نمی خورند.

تعاملات فاقد خشونت :

 وقتی در رابطه ای خشونت یا سوء رفتار مشاهده می شود، هر دو فرد می توانند  در بروز آن نقش داشته باشند. خشم و سوء رفتار در رابطه ی  زوج می تواند  جسمی باشد. مانند کتک زدن و یا می تواند  روان شناختی باشد همچون صدا کردن همسر به شیوهای نامناسب؛ و یا حتی  جنسی باشد مانند وادار کردن وی به داشتن رابطه ی جنسی و …. که هر کدام از ان ها برای رابطه ی سالم خطرناکند.

هر کدام از موارد گفته شده در جای خود مهم و ضروری هستند و به همین دلیل نباید ان ها را نادیده و بی اهمیت دانست برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با بهترین مرکز مشاوره در ارتباط باشید.