مشاوره ی پیش از ازدواج با هدف ارزیابی آمادگی هر یک از طرفین برای  ازدواج، ارزیابی مناسب بودن آن ها برای ازدواج و ارزیابی نقاط ضعف و قوت هریک از افراد به منظور طراحی برنامه ی آموزش پیش از ازدواج و سایر مداخلات لازم انجام می گیرد.

از این رو در مشاوره  قبل از ازدواج سعی می شود سؤال هایی پرسیده شود که علاوه بر افزایش آگاهی زوج از خود و  دیگری آن ها را به چالش نیز بکشاند. به این ترتیب زوج می تواند  با آگاهی درباره ی آینده ی ارتباط تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند در ادامه به برخی از مواردی اشاره می شود که زوج در طول مدت مشاوره به آن دست می یابند.

 درک بهتر از خود

 در طول جلسات مشاوره قبل از ازدواج  هر فرد در مورد  افکار ،احساسات ،باورها، علایق و اهداف ایده آل های خود صحبت می کند بنابراین با هویت شخصی خود آشناتر خواهد شد از سوی دیگر، طبیعی است که افراد در طی رابطه با تعارض هایی مواجه شوند؛ نحوه ی تفسیر این تعارض ها،  احساس فرد به آن ها و گام هایی که برای حل تعارضات برمی دارد  به وی کمک می کند با بخش های جدیدی از شخصیت خود آشنا شود. این شناخت و درک بهتر از خود تاحد زیادی به انتخاب همسر مناسب کمک می کند نداشتن شناخت لازم از اهداف خود برای ازدواج نداشتن اطلاعات کافی و انتظارات مناسب از خود دیگری و رابطه می تواند موجب شود فرد در مرحله ای از رابطه احساس تناقض کند 

 

 درک بهتر  دیگری:

 صحبت های هر فرد در مورد افکار ،احساسات ،باورها، علایق اهداف و ایده آل هایش نه تنها به شناخت بیشتر فرد از خود کمک می کند بلکه موجب می شود نامزدش نیز تصویر واضح تری از ویژگی ها و شخصیت وی به دست آورد. با این شناخت زوج میتوانند گاهی خود را به جای دیگری بگذارند و موضوع را از دید وی ببینند. به این ترتیب بهتر می توانند دیگری را درک و هیجانات خود را مدیریت کنند.

غلبه بر اضطراب:

 وقتی که زوج به زمان برگزاری مراسم و تصمیم گیری قطعی برای ازدواج نزدیک می شوند میزان اضطراب آنها افزایش می یابد. گاهی اضطراب مربوط به برگزاری آرام و رضایت بخش مراسم است و گاهی نیز زوج در مورد کارکرد خود رابطه دچار اضطراب می شوند.  نگرانی از اینکه آیا رابطه خوب پیش خواهد رفت و آیا ازدواج نتیجه ی مطلوبی خواهد داشت به  کمک به بهبود رابطه در طول دوره ی مشاوره زوج تشویق می شوند در مورد افکار ،احساسات و رفتارهای شان صحبت کنند.  به این ترتیب با افزایش شناخت هر فرد از ویژگی های خود و دیگری، زوج قادر خواهند شد ارتباط مؤثرتری با یک دیگر برقرار کنند. همچنین درمانگر در صورت نیاز برخی مهارت های ضروری ارتباط را در طول مصاحبه به زوج آموزش می دهد.

 مشاهده و پیش بینی:

 مشاور روانشناس می تواند در طول مصاحبه، الگوها یا رفتارهای ناکارآمد زوج در رابطه را شناسایی کند پیش بینی پیامدهای استفاده از این الگوها و دادن بازخورد به زوج در این مرحله اهمیت زیادی دارد؛ چراکه زوج میتوانند با همکاری درمانگر برای اصلاح این الگوها اقدام کنند.

توجه  بر بازدارنده ها :

در طول فرایند مصاحبه زوج می توانند در مورد موضوعات و جنبه هایی از ارتباط خود صحبت کنند که پیش این قادر به صحبت در مورد آنها نبودند گاهی فرد به دلیل ترس از طرد شدن یا نداشتن مهارت کافی در ابراز احساس و نظر خود شرایط را تحمل می کند. مصاحبه ی  پیش از ازدواج فرصت مناسبی است تا افراد با کمک مشاور روانشناس روانشناس به بیان این نکات و حل آنها بپردازند سکوت در برابر شرایط آزارنده به معنای حل یا تکرار نشدن آنها در آینده نیست.

 

ایجاد انتظارات واقع گرایانه :

گاهی یک یا هردو فرد ازدواج را راهی برای دستیابی به خواسته هایشان می بینند. برای مثال زندگی آرام و بدون تعارض، آزادی برای انجام هرکاری که میخواهند، زندگی با فردی که همیشه آنها را درک و همراهی کند، فرار از احساس تنهایی، نشان دادن توانایی خود در همسرداری یا ساختن زندگی ایده آل . روان شناس باید در صورت مشاهده ی انتظارات غیر واقع گرایانه در طول ارزیابی به زوج کمک کند تا آنها را تصحیح کند و برای کنار آمدن با شرایط و مشکلات احتمالی بعد از ازدواج مهارت و آمادگی لازم را به آنها آموزش دهد در این صورت زوج می توانند نگاهی مشابه و واقع بینانه به ازدواج داشته باشند در مورد نقاط قوت و ضعف ازدواج به توافق برسند و با کاستن از برخی از انتظارات خود به حفظ تعهد و پایداری رابطه کمک کنند.

غنی سازی ازدواج

 در طول جلسات مصاحبه در مرکز مشاوره اطلاعاتی در مورد مهارت های لازم برای آغاز زندگی مشترک مراحل زندگی پس از ازدواج و تغییرات ارتباطی در هر مرحله به زوج داده می شود. زوج به کمک این اطلاعات و مهارت های آموخته شده آمادگی مواجهه با حوادث و شرایط پس از ازدواج را خواهند داشت. 

 

تصمیم برای ازدواج:

 زوج با توجه به شناختی که از خود نامزد وضعیت فعلی ارتباط شرایط و تغییرات احتمالی پس از ازدواج و... به دست می آورند در مورد ازدواج و زمان آن تصمیم می گیرند باید به یاد داشت که داشتن ارتباط در دوران آشنایی به معنای پذیرش دیگری به همسری نیست بلکه گامی مهم در جهت آشنایی دو فرد با خود و دیگری است که پیامد آن می تواند ازدواج یا پایان دادن به رابطه باشد. به این منظور با مرکز مشاوره در ارتباط باشید.