شما باید برای به دست آوردن دل کسی که دوست می دارید ، حس دوستی احترام و اشتیاق را تأمین نمایید و این یکی از موارد اصلی است که باید رعایت کنید. و شما را به سوی پیروزی هدایت می کند باور کنید که اگر ارتباطی را به درستی پرورش دهید در نهایت نتیجه مطلوبی را به همراه خواهد داشت.  موفقیت در روابط نیز شبیه موفقیت در بقیه  چیزهاست دانش کافی توان شما را افزایش می دهد هر چه بیشتر از پیچ و خم های روابط اطلاع داشته باشید بهتر از پس اداره کردن آنها برمی ایید.

 به خاطر داشته باشید که برای موفقیت یا عدم موفقیت یک رابطه همیشه علتی وجود دارد. اگر متوجه نباشید که چه مسائلی باعث به هم خوردن روابط قبلی شما شده است، آن مسائل مجددا برایتان تکرار خواهند شد. برای پیروزی در روابط آینده حتما باید درک درستی از مشکلات و مسائل پیشین خویش داشته باشید.حتی اگر قبل از این در رابطه ای نبودید نیز باید اصولی را رعایت کنید و از برخی موارد مهم اطلاع داشته باشید و خود اگاهی یکی از مواردی است که نباید فراموش شود. بنابراین برای موفقیت عشقی شما به دانش کافی نیاز دارید. به این منظور بهش های مختلف عشق را بیان می کنیم که عشق دارای سه بخش اصلی می باشد: ۱. دوستی ۲ احترام ۳ اشتیاق عشق مانند به سه پایه ای می ماند که بدون هر یک از پایه ها نقش بر زمین خواهد شد و تنها راه موفقیت این است که بدانید چگونه باید سه احساس فوق را مدیریت کنید.مراکز مشاوره تهران اشاره می کنند که   ما می توانیم یک رابطه عشقی را به یک ساختمان تشبیه کنیم تا جایی که همه بخش های ساختمان تکمیل باشد و مشکلی نداشته  باشد، مسکن بسیار خوبی محسوب می شود کسی که همه نیازهایش از نیاز به سرپناه تا نیاز به راحتی در خانه ای برآورده شود، دلیلی ندارد که آنجا را ترک کند.

گاهی اوقات بعضی از افراد در اثر افسردگی شتابزده و بی فکر‌و یا بر أساس باور های اشتباه وارد روابطی می شوند که تنها نیازهای سطحی آنان را برآورده می سازد ولی این شرایط نیازهای عاطفی مهم آنان را تأمین نمی کند. 

دوستی:

بهترین مشاور ازدواج می گوید در رابطه تان باید حتما به موارد زیر توجه داشته باشید و در خود ان ها را پرورش دهید و بدانید که در رابطه هر دو طرف باید تلاش کنند و بک طرفه خسته کننده خواهد بود. حال آنان قطعا متوجه اشتباه خود خواهند شد صحنه را خالی خواهند کرد.

توجه :به شخص نشان دهید که به حضور او اهمیت می دهید.

 درک متقابل احساسات:احساسات  و نقطه نظرهای او را بشناسید و تلاش کنید تا این شناخت و درک متقابل را به او نشان دهید.

 پذیرش :حتی اگر در بعضی شرایط خاص بعضی از رفتارها یا برخوردهای او خیلی عالی نباشد در رفتار متقابل از روش های انتقادی استفاده نکنید تا بداند که برایتان ارزشمند می باشد.

 قدردانی:  روانشناس خوب تاکید می کند به وضوح و صادقانه از نکات مثبت او حس جویی و تعریف کنید.

 محبت:  بدون مقایسه شخص با دیگران به او نشان دهید که برای شما خیلی ویژه و پراهمیت می باشد گاهی تنها با یک تماس ساده می توان این کار را انجام داد.

وقتی که شما شروع به تأمین این نیازهای ضروری در دوستی می نمایید درواقع او را شادمان تر می کنید. 

اشتیاق:

این که دو نفر برای هم شوق و شور دارند و به طرف هم جذب می شوند بکی از موارد دیگر ایت که می توان اشاره کرد.. شما بعد از به دست اوردن طرف مقابل کارهایی که در مورد قبل گفتیم را باید رعایت کنید و انجام دهید و از ان ها غافل نشوید وگرنه ان شور و اشتیاق از بین خواهد رفت. 

تعهد:

بهترین مشاور ازدواج می گوید اگر شما اگاهانه وارد رابطه شده باشید و فردی را انتخاب کرده باشید پی موظف به حفظ تعهد و وفاداری خواهید بود و همیشه باید ان را در نظر داشته باشید.  اگر برخوردهای مناسب عاطفی در فرد پرورانده نشده باشد،  تعهد خاصی نخواهد داشت. البته این احتمال وجود دارد که شخصی تنها با نیروی اراده به شما متعهد باقی بماند ولی آن فرد احساس خلاء و کمبودی خواهد داشت که پایداری تعهد او را با گذشت زمان کاهش خواهد داد. از سویی اگر احساسات ،دوستی احترام و اشتیاق به دوستی در رابطهای پرورش داده شده باشد، احتمال تعهد بالا خواهد بود.

احترام:

همانطور که در قسمت بالا به اسم احترام اشاره کردیم باید از اهمیت ان غافل نشویم زیرا که یکی از أصول مهم در هر رابطه ای به شمار می رود. احترام معانی مختلفی برای هرکسی می تواند داشته باشد و در رابطه موفق انتظار می رود که همواره وجود داشته باشد. و احترام است که می تواند رابطه را به سمت موفقیت پیش ببرد. پس زوجین باید در هر شرایطی احترام را نسبت به یکدیگر حفظ کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر با مراکز مشاوره تهران در ارتباط باشید.