مشاور خانم معمولا باعث آرامش خانم هایی می شود که برای مشاوره به یک کلینیک روانشناسی مراجعه می کنند. از نظر روانشناسان بسیاری از خانم هایی که به مرکز مشاوره برای بیان مشکلات خود مراجعه می کنند با روانشناس خانم احساس نزدیکی و راحتی بیشتری می کنند. همچنین با توجه به فرهنگ سنتی کشور ما بسیاری از خانم ها مسائل خصوصی خود را نزد یک خانم مشاور ، راحت تر بیان می کنند تا یک مشاور آقا.

تخصصی بودن شیوه درمانی و مشاوره های روانشناس هیچ تفاوتی در خانم یا آقا بودن مشاور ندارد بلکه بستگی به مجموعه اطلاعات و تجربه یکروانشناس خوب بستگی دارد. با این وجود در بهترین کلینیک های روانشناسی برای رعایت و احترام به نیاز مراجعین در حیطه های درمان مختلف مشاور روانشناس خانم و آقا ، هر دو حضور دارند. یکی از مسائلی که در کشور ما بیشتر به دکتر روانشناس خانم مراجعه می شود، مشاوره سکس تراپی و مشاوره خانواده می باشد.

کسانی که برای سکس تراپی مراجعه می کنند ترجیح می دهند با روانشناس خانم صحبت کنند زیرا هم صحبت کردن درباره مسائل جنسی برای خانم سخت می باشد و هم این که معمولان مردان تمایلی ندارند تا همسرشان درباره مسائل زناشوییشان با مرد دیگری صحبت نماید. از نظر بسیاری از خانم ها درک احساسات زنانه توسط سکس تراپ خانم بسیار بیشتر از سکس تراپ مرد می باشد.


در حل مشکلات خانوادگی بسیاری از افراد به نگاه زنانه یک مشاور خوب بیش از یک نگاه مردانه باور دارند. کسانی که در زندگی مشترک خود نیاز به آموزش و کمک دارند در بسیاری موارد ترجیح می دهند با یک روانشناس زن صحبت نمایند که با محیط درونی خانواده و فرزندان آشنایی بیشتری دارند. با این که مشاور زن و مشاور مرد به یک شکل و روش ممکن است مشاوره دهند اما این حس اعتماد به دکتر روانشناس برای پذیرش صحبت ها و پیشنهادات مشاور بسیار مهم می باشد ضمن آن که هر چقدر احساس امنیت افراد بیشتر باشد می توانند راحت تر و عمیق تر درباره خود و مشکلاتشان صحبت نمایند.

با این همه باید دانست که یک روانشناس حرفه ای احساسات شخصی خود را در پروژه درمان و آموزش مراجعین دخالت نمی دهد. و تنها با معلومات و تجربیات خود به مراجعین کمک می کند و مشاوره هیچ ارتباطی به خانم یا آقا بودن روانشناس ندارد. متخصص روانشناس با افراد طی جلسات مشاوره مصاحبه می نمایند و تمام تلاش خود را می کند تا به بهترین شکل به مراجعین خود کمک کنند.

در بهترین مراکز مشاوره همچون کلینیک روانشناسی انتخاب نو برای راحتی بیشتر مراجعین هم روانشناس خانم و هم روانشناس آقا آماده خدمت رسانی به مراجعینی می باشند که برای بهتر ساختن زندگی خود نیاز به کمک دارند.