مشاور مرد یا مشاور خانم از نظر کیفیت خدمات تفاوت ویژه ای با یکدیگر ندارند. اما بسیاری از مراجعین ترجیح می دهند از روانشناس مرد برای حل مشکلاتشان استفاده نمایند زیرا احساس می کنند قدرت تحلیل منطقی یک مرد روانشناس نسبت به استفاده از احساساتشان بالاتر است. این باور غلط باعث شده تا کسانی که بهکلینیک روانشناسی مراجعه می نمایند بیشتر تمایل به استفاده از مشاور آقا داشته باشند. این باور اشتباه گاهی باعث می شود آقایانی که برای مشکلات خانوادگی به روانشناس خانواده مرد مراجعه می نمایند از نارضایتی همسرشان متعجب شوند، با فرهنگ سنتی که در کشور وجود دارم گاهی خانم ها از گفتن بسیاری از مسائل خصوصی خود خجالت می کشند و این مسئله باعث احساس سو گیری جنسیتی نسبت به دکتر روانشناس می شود.
باید توجه داشت که جنسیت متخصص روانشناس تاثیری در کیفیت خدمات روانشناسی ندارد و صرفا به احساس ارامش ، امنیت و درک بیشتر ، مراجع کمک می کند.
کسانی که از بهترین مشاور مرد استفاده کرده و در مقابل از بهترین مشاور خانم کمک گرفته اند گواه خوبی برای اثبات یکسان بودن خدمات مشاوره روانشناسی می باشند. در برخی مواقع کسانی که برای مشکلات خود به بهترین کلینیک روانشناسی مراجعه می کنند نیاز به حس‌ درک مردانه و نگاهی همسو با نگاه خود دارند و این افراد با استفاده از متخصص روانشناس مرد به این هدف خود نائل می شود. از نظر یک روانشناس خوب اقایان با صحبت کردن با یک مرد احساس بیشتر درک شدن پیدا می کنند و راحت تر مشکلات و درونیات خود را بیان می کنند.
در برخی از موارد مراجع نیاز به صحبت درباره مشکلات جنسی خود و مراجعه به سکس تراپیست دارند. طی تحقیقات انجام شده مردان برای صحبت با متخصص سکس تراپی یک مشاور مرد را ترجیح می دهند، صحبت کردن درباره مشکلات و ناتوانی های جنسی برای آقایان گاهی احساس کمبود به همراه دارد و صحبت کردن در این باره برایشان بسیار سخت می باشد.

باورهای سنتی مردم درباره توانایی های ذهنی در بسیاری از مواقع باعث شده تا کسانی که نیاز به بهترین مشاوره روانشناسی را دارند برای صحبت کردن مشاور آقا را ترجیح دهند و این در حالی است که گاهی درک زنانه مشاور خانمبرای مشکلات افراد بسیار مورد نیاز است.
بهترین مراکز روانشناسی معمولا برای آرامش مراجعین در حیطه های درمانی مختلف هم از روانشناس مرد و هم از روانشناس خانم استفاده می کند و مراجعین می توانند برای درمان خود هر یک را انتخاب نمایند. راحت بودن در بیان مشکلات و لایه های مخفی در صحبت با روانشناس حرفه ای بسیار مهم است و اصل اول را در مراجعه به متخصص روانشناس ایفا می کند. یک کلینیک روانشناسی خوب با مشاوران حرفه ای سعی بر آن دارد تا دیدگاه جنسیتی افراد را به سمت توانایی افراد حرکت دهد. یک مشاور روانشناس خوبفارق از جنسیت می تواند ارتباط خوب و نزدیکی با مراجع خود بر قرار نماید و آموزشهای کارآمدی به افراد ارائه دهد.
کلینیک انتخاب نو با توجه ویژه به نیاز مراجعین از مشاورین متعددی در حیطه های درمانی برای همکاری انتخاب نموده است تا مراجعین بتوانند از بهترین خدمات درمانی بهره مند شوند.