اگر از زوج ها پیش یا حتی پس از ازدواج بپرسید چرا برای مشاوره آمده اند اغلب میگویند دوست داریم ارتباط بهتری با یکدیگر داشته باشیم یا مسئله ی اصلی ما ارتباط  است ارتباط بین زوج یکی از پیش بینی های مهم رضایت زناشویی است . ناآگاهی از مهارت ارتباطی در موارد بسیاری موجب رنجش زوج از یکدیگر و ارتباط می شود، مثلاً یک یا هر دو فرد احساس می کنند بهخوبی شنیده و درک نمی شوند یا مورد بی توجهی قرار دارند در حقیقت ممکن است زوج با نام ارتباط به یکدیگر حمله کنند یکدیگر را سرزنش کنند و به هم آسیب برسانند. اغلب افراد به دو طرفه بودن فرایند ارتباط توجهی  ندارند آنها آنقدر نگران چیزی هستند که باید بگویند که معمولاً فراموش می کنند به آنچه گفته می شود، توجه کنند. از طرفی بسیاری زوج ها از علایق، اولویت ها، اهداف، برنامه های همسر خود بی اطلاع هستند و در نتیجه نمیتوانند انتظارات معقولی از یکدیگر داشته باشند.

مشاور ازدواج می گوید توانایی برقراری ارتباط مهارتی است که علاوه بر یادگیری و تمرین به تعهد و همکاری زوج نیاز دارد. زوج باید برای پیشرفت رابطه ی خود برنامه ای مشخص داشته باشند و به اجرای این برنامه متعهد بمانند. برای مثال بدون تعهد احتمالاً زوج انتظارات غیر واقع بینانه ای در مورد همسر کامل پیدا میکنند. در نتیجه ممکن است بگومگوهای مخربی در مورد اشتباهاتی داشته باشند .همکاری آنها برای اجرای اصول اساسی ارتباط مؤثر نیز ضرورت دارد. زوج باید خود را مانند یک تیم فرض کنند و هرکدام به اندازه ی توان خود برای موفقیت رابطه و رضایت از آن تلاش کنند نه این که اقدام برای بهبود کیفیت رابطه را مشروط به شروع آن از سوی همسر بدانند. مشکلی که متأسفانه اغلب زوج ها پس از ازدواج با آن مواجه می شوند و به این ترتیب هر روز آسیب بیشتری به رابطه ی صمیمی خود می زنند.

مشاور روانشناس می گوید یکی از موانع مهم برای همکاری یک یا هردو عضو نا  آشنایی آنها با شیوه ی صحیح و مؤثر بیان درخواست از طرف مقابل است گاهی زوج به دلیل مهارت های ارتباطی ضعیف از بیان خواسته های خود اجتناب می کنند تا از بگومگو با همسر پیشگیری کنند گاهی نیز بیان خواسته و نیاز در قالب گلایه مطرح می شود که در هردو صورت رابطه ی زوج با مشکلاتی مواجه می شود از آنجا که داشتن ارتباط سالم اساس یک زندگی شاد و رضایت بخش است در زیر به معرفی برخی مهارتهای اساسی می پردازیم.

مطللعات مرکز مشاوره می گوید از مهمترین عناصر در فرایند ارتباط، توانایی زوج در درک و صحبت کردن به زبان یک دیگر است. یادگیری معنای کلمات یکدیگر و صحبت با زبان دیگری موجب افزایش ارتباط صمیمی و نزدیک زوج می شود درصورتی که زوج نتوانند به نام یا تعریف مشترکی از این مفاهیم دست یابند یا برای درک دیدگاه طرف مقابل چندان تلاش نکنند در زندگی مشترک دچار تعارض می شوند  که این امر بر کیفیت رابطه ی آن ها و در مواردی بر تربیت فرزندانشان تأثیر منفی می گذارد. 

مشاور خانواده اشاره دارد در زندگی زوج  در صورتی که هر فرد بدون توجه به دیدگاه و فرهنگ و زبان دیگری سعی بر تحمیل دیدگاه خود داشته باشد زوج با تعارضی جدی روبه رو میشوند ناتوانی در حل این تعارضات به تدریج موجب سردی رابطه و فاصله گرفتن زوج از یک دیگر می شود بنابراین مشاهده می کنید آشنایی با زبان و فرهنگ و دیدن موقعیت از دیدگاه طرف مقابل با توجه به تجارب متفاوتی که در زندگی پیش از ازدواج داشته تا چه اندازه به افزایش کیفیت زندگی مشترک و درک بهتر یک دیگر کمک می کند در صورت نا آشنایی با تفاوتهای زبانی زوج ممکن است در تعبیر پیام های یکدیگر دچار سوءتفاهم شوند و نتوانند همدلی مناسب نشان دهند. در زیر به بخشی دیگر از این تفاوتهای زبانی که حاصل تفاوت جنسیتی است، اشاره می شود.

مشاور روانشناس می گوید زنان برای بیان دامنه ای از هیجانات خود از کلمه وای استفاده می کنند البته آهنگ کلام و حالت صورت آنها در هر موقعیت متفاوت خواهد بود. درصورتی که مردان به این مطلب آگاهی داشته باشند می توانند احساس همسر خود را در واکنش به موقعیت درک کنند و پاسخ مناسب را نشان دهند یا در صورت لزوم در مورد علت بروز این هیجان با یک دیگر گفت وگو کنند. زنان  در ارتباط خود با دیگران همکاری را ترجیح می دهند و مردان رقابت را.زن ها  سوال کردن را برای نزدیک شدن به  همسر استفاده می کنند، درحالی که پرسیدن سؤال از دیدگاه مردان ابزاری برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر است.  زنان هنگام صحبت از کلمات هیجان انگیز و مهیج استفاده می کنند در حالی که مردان از تأکید و به کار بردن این کلمات پرهیز می کنند. زنان به احتمال بیشتری در مورد احساسات و رازهای خود صحبت می کنند در حالی که مردان ترجیح می دهند  از موضوعاتی که صمیمیت کمتری دارند برای گفت وگو استفاده کنند مانند ورزش یا سیاست. وقتی مردان صحبت می کنند هدف یا دستور کار را  می خواهند.  ارتباط شامل سه جزء گوینده شنونده و پیامی که مبادله می شود، است.  روان شناس می تواند به زوج آموزش دهد که آشنایی با هریک از این اجزاء توجه و رعایت آنها در ارتباط با یکدیگر به بهبود کیفیت رابطه می انجامد و بسیار مهم هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز مشاوره در ارتباط باشید.