ما به عنوان انسان به حرف زدن اهمیت می دهیم و ارتباط  اجتماعی بسیار مهم است و جز جدا نشدنی برای انسان است و به همین دلیل نوع بشر را حیوان ناطق می گویند. دکتر روانشناس در این زمینه می گوید ما حرف میزنیم سخن چینی و غیبت و بذله گویی می کنیم. ولی گاهی اوقات یا بهتر بگویم معمولاً  مکالمات حساس استرس آوری داریم که به ما آسیب زده و به طور مکرر اتفاق می افتند، طوری که مانند گفت و گو های دیگر نیست. گفت و گوهای استرس آور ناگزیر در زندگی اتفاق می افتد و نمی توان جلوی ان را گرفت. گفت و‌گوی  استرس آور در هر شرایط و پیش زمینه ای که اتفاق بیفتند به دلیل بار عاطفی ای که دارند با گفت و گوهای عادی متفاوت اند.این  گفت و گوها شرم،اضطراب، عصبانیت درد یا ترس را در ما یا در طرف مقابلمان برمی انگیزند در حقیقت گفت و گوهای استرس آور چنان اضطرابی در ما به وجود می اورند که بیشتر مردم از آن اجتناب می کنیم.


مشاور ازدواج اشاره دارد که اگر گفت و گوهای استرس زا بسیار شایع و دردآورند، پس چرا ان ها را اصلاح نکنیم؟ دلیلش این است که عواطفمان بسیار درگیرند. وقتی از نظر عاطفی درگیر موضوعی نشده ایم می دانیم که شرایط عادی است اما زمانی که پای احساسات در میان باشد بیشترمان از کنترل خارج می شویم. 

خبر بد دادن :

مرکز روانشناسی در این زمینه می گوید در چنین مکالماتی مسئله مهم شروع خوب است. اگر گفت و گو عقلانی و منطقی آغاز شود به احتمال زیاد تا انتها خوب پیش خواهد رفت و افراد برای اینکه خود را آرام و مهربان نشان دهند معمولاً چنین مکالماتی را با صدایی آرام  آغاز می کنند،

 

همه ما بار گفت و گوهای استرس را را تجربه کرده ایم. در واقع، بدترین گفت و گوها خصوصاً برای افرادی که از کشمکش ها بیزارند و آنهایی هستند که غیرمنتظره اند و به یکباره احساسات وارد شده و چنان گفت و گو را شارژ می کند که برق این احساسات در همه جهات حرکت می کند. و فاجعه این است که همه چیز بی معناست. 

گفت و گو های پرخاشگرانه:

دکتر روانشناس اکنون  بر گفت و گوهای پرخاشگرایانه استرس آور متمرکز می شود و میگوید ، گفت و گوهایی که افراد در آن ها به انواع مکانیسم هایروان شناختی و لفظی متوسل می شوند تا رقیب خود را  شکست دهند آن ها  را با روش های نا مناسبی  مانند تحقیر، ناسزاگویی ، فریب کاری فریاد زدن نشان می دهند  و هرکس به طریقی تحریک شده یا برانگیخته می شود و این موارد ممکن است که نقطه حساس فرد باشد و او را تحریک کند . 

آماده شدن برای یک گفت و گوی پراسترس

 حال طبق نظر مشاور ازدواج  چگونه می توانیم  قبل از وقوع گفت و گوی پر استرس خود را آماده کنیم؟

اولین قدم این است که بر ضعف های خود نسبت به افراد و موقعیت ها اشراف پیدا کنید.  برای مثال کسانی که نقطه ضعفشان خشونت است باید از واکنش خود به آن آگاهی داشته باشند. آیا اهل عقب نشینی اند یا عصبانیتشان تشدید می شود؟ آیا آرام می شوند یا انتقام می گیرند؟  درعین حال که هیچ یک از واکنشهای فوق بر دیگری برتری ندارد اما این که بدانید در موقعیت های پراسترس واکنشتان چگونه است شما را ازنقطه ضعفهایتان آگاه کرده و کمک می کند برموقعیت های پراسترس مسلط شوید.  آگاهی یافتن برخلاف چیزی که به نظر می رسد تجزیه و تحلیل بی پایان نفس نیست بلکه بیشتر شفاف کردن دانش ما درباره ی خودمان است. همه ما به تجربه از گذشته می دانیم که چه نوع گفت و گو و افرادی را نمیتوانیم به خوبی کنترل کنیم هرگاه خود را در گفت و گویی دشوار یافتید از خود بپرسید آیا این یکی از همان افراد یا موقعیت هاست؟ 

دندان هایتان را از شدت عصبانیت فشار می دهید؟ وقتی احساس طرد شدگی می کنید دنیا پیش چشمتان تیره و تار می شود؟ وقتی که بدانید مناطق خطر شما کدام مناطق اند قادرخواهید بود نقطه ضعف هایتان را پیش بینی کنید و از بسیاری اتفاقات بد جلوگیری کنید و اکنون با اهمیت خود اگاهی در هر شرایطی اشنا شدید. 

 با دوستتان تمرین کنید. 

تمرین کردن با یک دوست بی طرف بهترین راهی است که می توتنید مشکلات مشخص خود را در مواجهه با مکالمات پراسترس بیابید. شخصی را انتخاب کنید که مشکلات ارتباطی یکسانی با او ندارید بهترین حالت این است که دوست شما شنونده خوب و صادقی بوده و اهل پیش داوری نباشد. بدون اینکه نگران لحن یا جمله بندی باشید فقط به دوستتان بگویید به طرف مقابل چه می خواهید بگویید.

به گفت و گوی خود با دوستتان رجوع کنید و به این بیندیشید که اگر موقعیت دچار بار احساسی نشده بود چه حرف هایی می زنید . دوستتان میتواند کمک کند، زیرا او در این موقعیت درگیر عواطف نبوده است. نتایج به دست آمده را یادداشت کنید زیرا فراموشتان خواهد شد. اکنون جمله بندی هایتان را درست کنید مرکز روانشناسی تاکید می کند که زمانی که با فرد صحبت می کنید جملاتی که به کار می برید بار احساسی زیادی با خود دارند  ولی با دوستتان اتفاق جالبی میافتد جمله بندی شما اغلب بسیار بهتر آرام تر و کاربردی تر است. پس جمله ها را اصلاح کنید و ان ها را به کار ببرید ..