کلینیک روانشناسی ، امروز تنها مکانی برای مشاوره روانشناسی نیست، در بسیاری از مراکز مشاوره خوب کارگاه روانشناسی برگزار می شود که برای افزایش سطح آگاهی بسیار مفید است.

معمولا اساتید روانشناسی همواره با این سوال روبه رو هستند که، آیا کارگاه روانشناسی تنها مخصوص روانشناسان یا فقط دانشجویان روانشناسی می باشد یا برای عموم مردم هم کارایی دارد؟

یا کارگاه های روانشناسی چه کاربردی دارد؟

اساتید روانشناس معمولا بر اساس نیاز جامعه و درخواست افراد در جامعه کارگاه هایی را برگزار می کنند. در برخی از آنها برای درک بهتر مفاهیم به کار رفته در این کارگاه ها نیاز است فرد از علم روانشناسی خوبی برخوردار باشد و این کارگاه ها معمولا بیشتر مورد استفاده دانشجویان و کارورزان روانشناسی می باشد. اما تنها این نیست، بسیاری از کارگاه روانشناسی که در مراکز مشاوره برگزار می شود قابل استفاده برای عموم افراد می باشند. که در آن مفاهیم به صورت ساده تر و قابل درک برای همه افراد حتی کسانی که علم روانشناسی ندارند، می باشد.

در جهان امروز استفاده از روانشناس و تکنیک های روانشناسی برای داشتن زندگی بهتر اثبات شده است.

معمولا در این کارگاه ها ، روانشناس مشاور به افراد کمک می کنند تا با استفاده از تکنیک های روانشناسی به شناخت بهتری نسبت به خود و دیگر افراد جامعه برسند و یا نحوه ارتباط بهتر با دیگران را آموزش می دهد.
نمونه ای از کارگاه روانشناسی که برای عموم افراد می باشد عبارت است از:
کارگاه تحلیل رفتار متقابل : این کارگاه در دو سطح مقدماتی و پیشرفته ارائه می گردد که یکی از اهداف مهم آن آموزش تکنیک های ارتباطی با دیگران می باشد.
نحوه آموزش دکتر روانشناس در به هدف رسیدن افراد در این کارگاه ها بسیار با اهمیت است.
یک استاد روانشناس خوب می تواند در کنار اموزش به مراجعین کمک کند تا نه تنها از این تکنیک ها برای ارتباط ماثر با دیگر افراد استفاده کنند، بلکه برای رفع مشکلات درونی خود و باورهای اشتباه گذشته نیز از این آموزه ها استفاده کنند.
روانشناسان شرکت کردن در گارگاه روانشناسی را برای زوج های جوان ، دانشجویان، و حتی والدین پیشنهاد می دهند.
پیچیدگی های زندگی امروزی روانشناسان را بر آن داشته تا با برگزاری کارگاه روانشناسی و آموزش افراد آنها را برای زندگی پر پیچ و خم آماده سازند. و با این شیوه نیاز به آگاهی جامعه به مسائل روانشناختی را افزایش دهند.
فارق از تمامی توضیحات داده شده کارگاه روانشناسی که در یک مرکز روانشناسی انتخاب نو  معتبر برگزار می شود می تواند بستر مناسبی برای آشنایی با افرادی با تفکرات متفاوت زیر نظر دکتر روانشناس باشد و به افراد یاری رسان بزرگی در شناخت دیدگاه های افراد مختلف باشد.
در بسیاری از مواقع افراد با روبه رو شدن با انواع دیدگاه ها در کنار آموزش مناسب توسط دکتر مشاور پنجره جدیدی در نگاه به زندگی پیدا می کنند و می توانند به موفقیت های بیشتری نائل آیند.