مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسان مشاوره

راه های حفظ سلامت روان برای نوجوانان و جوانان بر اساس مطالعات بهترین مرکز مشاوره چیست؟

مثبت اندیشی و شاد بودن و به خود و دیگران احترام گذاشتن و نسبت به خود و خانواده و جامعه بی تفاوت نیست


خودافشاگری چیست و چه تاثیری در صمیمیت ما دارد؟ نظر مشاوران بهترین مرکز مشاوره را بشنوید.

مهارت خودافشاگری یعنی ما از خودمان به دیگران چه می گوییم چه موقع بگوییم و چه مقدار بگوییم.


تاثیر فضای مجازی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان بر اساس مطالعات مرکز مشاوره خوب چیست؟

امروزه فناوری های ارتباطی و تکنولوژی تغییرات زیادی کرده است و افراد تعاملات زیادی با دنیای اطراف خود دارند


6 ابزار برای تربیت هدفمند فرزندان

خانواده اولین جایگاهی است که کودک در آن چشم باز می کند و رشد می کند


تورهای آموزشی تفریحی روانشناسی و اثر گذاری آن در زندگی

کلینیک روانشناسی با صنعتی شدن دنیای امروز بر آن شده اند تا با تورهای آموزشی تفریحی روانشناسی به مراجعین در راستای آرامش و استفاده از طبیعت گردی یاری رسانی کنند.