مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس قبل از ازدواج

از دیدگاه روانشناسی عشق چگونه شکل می گیرد؟

عشق یکی از مفاهیم پیچیده و چند بعدی است که از زوایای مختلف، از جمله دیدگاه روانشناسی، قابل بررسی و تحلیل است.


عوامل مؤثری که مشاوره خانواده بر سازگاری زناشویی تاکید می کند.

تحقیقات نشان می دهد که در برقراری و تداوم صمیمیت در روابط و رضایتمندی و سازگاری زناشویی عوامل متعددی  نقش دارند


بر اساس مطالعات بهترین مشاورین خانواده فرزندم چه زمانی دچار افسردگی خواهد شد؟

افسردگی یکی از اختلالی است که کوچک و بزرگ را تحت تاثیر خود قرار می دهد در ادامه به دلایل این اختلال اشاره می کنیم.


مشاوره پیش از ازدواج و راهنمایی زوجین در مرکز مشاوره

مشاوره پیش از ازدواج در مرکز مشاوره پیشنهادات بسیار مفید برای زوج هایی دارد که قصد ازدواج دارند و دیدگاه مناسبی نسبت به زندگی پس از ازدواج ندارند.