مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز روانشناسی ایران

باورهای مخرب در ازدواج چیست؟

انتظاراتی که زوجین وارد ازدواجشان می کنند، تاثیر بسیار عمیقی دارد.


این 5 معیار ازدواج را حتما در نظر بگیر!

ازدواج پیوند مشترک زن و مرد است که تحت شرایط خاصی و به شکل قانونی، شرع و عرف صورت می گیرد.


والدین سمی چه نشانه هایی دارند ؟

خانواده اولین مکانی است که هر کودکی در آن قدم می گذارد و در آن رشد پیدا می کند و این والدین هستند که نقش حیاتی و مهمی را برای ایجاد سلامت روان و آینده ی خوب فرزندانشان دارند  .


8 راه تقویت مهارت گفت و گو چیست ؟

ارتباط شامل انتقال پیام کلامی و غیر کلامی است و عملی دو طرفه است