مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز روانشناسی خانواده

نکات طلایی که باید در خانواده رعایت کنید.

سعی کنید که این نکات طلایی را در خانواده رعایت کنید تا اثرات مثبت آن را ببینید.


چرا نمی توانیم احساس خوبی داشته باشیم؟

تصاویری که ما از دنیای ایده آل خود داریم، معمولا واقع بینانه نیستند و روانشناسان و مطالعات مرکز روانشناسی ازدواج  بر این باورند که این خود ما هستیم که خود را با باورهای نا معقول خویش ناراحت می کنیم.


چگونه با همسرم حرف بزنم ؟شیوه صحبت کردن درست با همسر

موضوعات پرتنش مانع از این ميشوند كه اكثر ما توجـه كـاملي بـه گوينـده نـشان دهيم.


چگونه بر اهمال کاری ام غلبه کنم و اجازه ندهم که زندگی ام را تحت تاثیر قرار دهد؟

ما ممکن است که بهانه هایی داشته باشیم و آن ها را برای خودمان می تراشیم تا از انجام به موقع کارهایی که باید در آن زمان انجام می دادیم را توجیه کنیم


انواع خانواده از دیدگاه مراکز روانشناسی خانواده

خانواده ، نخستین بنیان اجتماع ، طبیعی ترین نهاد اجتماعی و همزاد انسان شمرده می شود