مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره روانشناس

چند نوع اختلال شخصیت وجود دارد؟

برای فهمیدن اختلال شخصیت باید تفاوت میان شخصیت بهنجار و نا بهنجار را بررسی کنیم.


رفتارهایی که به عنوان خطر در رابطه عاطفی هستند و منشا آن ها چیست؟

اگر که هر کدام از ویژگی های زیر را در خود می بینید به جای این که خود را سرزنش کنید


آگاهی از نحوه‌ی متوقف کردن دعوا با همسر بر اساس مطالعات روانشناسی خانواده

 برای این که دعوا از کنترل خارج نشود بهترین راه این است که قبل از سر گرفتن آن تشخیص دهید


بعد از ازدواج چه بر سر عشق می آید؟

میل به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک از ساختار روانی ما نشات می گیرد ، کتاب های زیادی از عشق سخن گفته اند و در رادیو تلویزیون از عشق و ازدواج صحبت می شود.


7 ترس در روابط صمیمانه چیست ؟

ترس زندگی ما را در جهت های زیادی کنترل می کند ، و آگاه بودن به این امر ، مهم است .


مزایای اعتماد به نفس در زندگی ما چیست ؟

اعتماد به نفس تاثیر بسیار زیادی در لذت بردن فرد از شادی ها و کنار آمدن با رنج های زندگی دارد


نکاتی که باید تازه عروس ها و تازه داماد ها بدانند .

ازدواج و شروع زندگی مشترک تغییرات اساسی را در زندگی هر فردی به همراه دارد و هر دو طرف را وارد مسئولیت بزرگی می نماید .


آیا به اختلال شخصیت مرزی دچارید ؟

اگر که به اختلال و یا بیماری دچار هستید باید درباره ی آن آگاهی کامل داشته باشید ولی نباید آن را نادیده بگیرید و باعث آزار اطرافیانتان هم شوید .