مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور روانشناسان

افراد اوتیستیک چه ویژگی هایی دارند و چه باید کرد؟

افراد مبتلا به اختلال اوتیسم نارسایی هایی در تعامل اجتماعی و برقراری ارتباط دارند


مدیریت استرس و کدام استرس ها زهر آلود هستند؟

استرس یک بخش معمولی از زندگی همه افراد است و به عنوان ((جنگ و گریز)) برای کمک به دفاع از خود در برابر ادم های دیگر، شرایط و حوادثی که وجود شما را تهدید می کند در انسان ها است.


انواع ارتباط کلامی که رابطه را خراب می کند؟

مهارت های ارتباطی یکی از موارد ضروری در جامعه امروزی می باشد


ترس از مرگ و چگونگی مقابله با آن

ا توجه به این که ماهیت مرگ ناشناخته است، افرادی که از اضطراب رنج می برند بیشتر اوقات ترس از مرگ دارند


علائم افراد پارانوئید را بشناسید!

او گمان می کند که شما به او صدمه خواهید زد و یا از او سوء استفاده می کنید و یا او را فریب می دهید.