مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب مشاوره کشور

چگونه با همسرم احساس خوشبختی داشته باشم؟

زندگی مشترک پستی و بلندی های زیادی به همراه دارد ولی در این مسیر همسرانی احساس خوشبختی و رضایت خواهند داشت


تله های خطرناک در روابط زن و شوهری که باید حواستان به آنها باشد!

همه ی ما با زبان پر تنش و جنگ و سکوت آشایی داریم اما موارد دیگری نیز هستند که ممکن است از آن ها بی خبر باشید و یا از ضررهای آن آگاهی نداشته باشید و آگاهانه و نا آگاهانه از آن ها استفاده کنید.


طبق نظر روانشناس خانواده چه چیزهایی باعث می شود که گوش کردن به حرف های دیگران سخت باشد؟

سوگیری ها در واقع همان پیش فرض ها و سازوکارهای دفاعی هستند که باعث می شوند شنیده های ما از صافی خاصی عبور کند و ما چیزی را بشنویم که انتظار شنیدنش را داریم.


طبق نظر روانشناس خانواده چه مواردی مانع از ابراز احساسات می شود؟

ابراز احساسات یکی از تکنیک های مهم در زندگی هر فردی است