مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب مشاوره کشور

طبق نظر روانشناس خانواده چه چیزهایی باعث می شود که گوش کردن به حرف های دیگران سخت باشد؟

سوگیری ها در واقع همان پیش فرض ها و سازوکارهای دفاعی هستند که باعث می شوند شنیده های ما از صافی خاصی عبور کند و ما چیزی را بشنویم که انتظار شنیدنش را داریم.


طبق نظر روانشناس خانواده چه مواردی مانع از ابراز احساسات می شود؟

ابراز احساسات یکی از تکنیک های مهم در زندگی هر فردی است