مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب های روانشناسی

چگونه از نارضایتی جنسی جلوگیری کنیم؟

بیشر زوج ها می‌توانند با وقفه‌های جنسی گاه به گاه کنار بیایند. خستگی، استرس، بیماری و فراز و نشیب های معمولی زندگی بر احساس و عملکرد جنسی شما اثر می گذارند.


سلامتی یا نحسی سیزده بدر

سیزده بدر یا روز طبیعت که اخرین روز تعطیلات نوروز به حساب می آید


علل مجرد ماندن افراد از بعد روانشناختی چیست ؟

چنانچه از لحاظ احساسی و روحی آمادگی رابطه ای صمیمی را نداشته باشید ، به راحتی نخواهید توانست بفهمید که آیا شخص مناسب را یافته اید یا خیر .


علل درگیری های زوجین چیست ؟

زن و شوهر به علت برخی مسائل در آغاز زندگی و برای این که زندگی مشترکشان متلاشی نشود عیوب همدیگر را نادیده می گیرند .