در صفحه ی اصلی شما را با یکی از بهترین برگزار کننده TA خانم دکتر نسرین باقری آشنا کردیم و به صورت کلی هر آنچه در مورد روند کارگاه تحلیل رفتار متقابل TA  در دوره ی آموزشی یا در خواهید گرفت را توضیح دادیم. حال قصد داریم به صورت گسترده تر شما را با کارگاه تحلیل رفتار متقابل آشنا کنیم.
قبل از توضیح قابل ذکر است که در کلینیک روانشناسی انتخاب نو کارگاه آموزشی به 2 صورت کارگاه روانشناسی عمومی و کارگاه روانشناسی تخصصی در زمینه های مختلف برگزار می شود.
یکی از موارد مهمی که در کارگاه TA به آن پرداخته می شود مبحث الگوی حالات نفسانی است ( والد، بالغ ، کودک )

که در تعریف آن می توان گفت حالت نفسانی مجموعه ای از رفتارها ، احساس ها و افکار فرد است که اگر رفتارها ، افکار و احساسات ما در واکنش به این زمانی و این مکانی باشد و در جایگاه یک فرد بزرگسال از تمام توانایی هایم بهره گیرم در حالت نفسانی بالغ قرار دارم و اگر رفتار ، افکار و احساسهای فردی شبیه یکی از والدین و یا کسانی که جانشین آنها بوده اند باشد در این صورت در حالت نفسانی والد قرار بگیرد.

 

و آخرین مورد اگر رفتار ، احساس و افکار شبیه در این صورت فرد درحالت نفسانی کودک قرار می گیرد .

یکی از اساسی ترین نظریه های تحلیل رفتار متقابل : انسان ها ذاتا خوب هستند معنای این جمله این است که من و تو هر دو ارزشمند و محترم هستیم و من خود را همان حالتی که هستم می پذیرم و تو را نیز همان طور که هستی می پذیرم . ممکن است که گاهی آنچه را طرف مقابلتان انجام می دهد را دوست نداشته باشید و نه قبول داشته باشید ولی او را می پذیرید  اما پذیرش به معنای اطاعت نیست بلکه در مقالات بعدی به صورت جامع توضیح خواهیم داد

پذیرش یعنی از نظر ارزش انسانی ما در یک سطح هستیم و هیچ کدام بالاتر نیستند. حتی اگر دارای نژاد ، مذهب و سن متفاوتی باشید . 

یکی دیگر از تقسیم بندی های مهم در حیطه ی والد ، بالغ ، کودک :

کودک طبیعی ، کودک مطیع و سازگار

بالغ

والد مهربان و تغذیه کننده ، والد کنترل کننده و مستبد

که هر کدام از موارد نام برده شده به صورت کامل در کارگاه آموزشی TA بررسی می شود و از طریق اگوگرام به هر کدام جدا پرداخته می شود.

و موضوع مهم دیگری که بررسی می شود برای تشخیص حالات نفسانی از 4 روش اریک برن استفاده می کنند

1.  تشخیص رفتاری

2.  تشخیص رفتارهای اجتماعی

3.  تشخیص بر مبنای سابقه و شرح حال

4.  تشخیص پدیدار شناختی و تاکید بر آن است که برای تشخیص بیش از یکی از روش های نام برده را استفاده کنیم یعنی به همان ترتیبی که ذکر شد بررسی کنیم

5.  دوره ی TA در انتخاب نو در سه سطح مقدماتی ، پیشرفته و کودک درون برگزار میشود.