درمان افسردگی پس از زایمان یکی از درمان های تخصصی می باشد که توسط بهترین روانشناس در مرکز مشاوره خوب انجام می گیرد. از نظر بهترین متخصص روانشناس افسردگی پس از بارداری باید خیلی سریع زیر نظر مشاور روانشناس درمان گردد زیرا امکان دارد افراد دچار افکار خود کشی گردند و به خود آسیب زنند و یا خطری برای نوزاد باشند. این افسردگی به صورت بی خوابی ، بی حوصلگی ، گریه کردن مداوم و تغییرات خلق و خوی خود را بروز دهد.

اختلالات روانی که امکان دارد افراد پس از زایمان دچار آن شوند ، غم پس از زایمان ، جنون پس از زایمان و افسردگی پس از زایمان است که گاهی نشانه های مشابهی بین آنها وجود دارد و بهتر است افراد برای تشخیص صحیح به یک دکتر روانشناس در کلینیک روانشناسی مراجعه کنند. افسردگی پس از زایمان به خاطر تغییرات شدید هورمونی ایجاد می شود . مادرانی که توانایی فشار روانی و استرسی که برای نگهداری از نوزاد باید متحمل شوند را ندارند معمولا دچار افسردگی می گردند و از نظر بهترین مشاوران این تفاوتی نمی کند که فرزند اول باشد یا فرزندان بعدی.

روانشناس خوب مشاوره معمولا این اختلال روانی را گذرا می دانند که چنانچه بیمار و همراهانش با در روند درمان همکاری کنند ، فرد می تواند خیلی سریع به بهبودی دست یابد. مشاور خوب درمان افسردگی به پدران پیشنهاد می کند تا در زمان بارداری آرامش مادر را برقرار سازند و با جملات امید بخش ، این امید را برای مادر ایجاد سازند که در این مسیر تنها نیستند و از حمایت و همراهی برخوردارند. این که پدران احساس حمایت را به همسران خود تلقین کنند باعث می شود تا مادران کمتر دچار تشویش و نگرانی برای نگهداری از کودک خود شوند.


بر اساس نظر متخصص روانشناس ، مادرانی که دچار افسردگی پس از زایمان می شوند معمولا دچار واکنش های زیر هستند:

امکان دارد این مادران علاقه ای به فرزند خود نشان ندهند و حتی گاهی اعمالی مبنی بر انزجار از خود بروز دهند، بهترین مشاوران معمولا این مادران را زمانی در مرکز مشاوره ملاقات می کنند که از احساس عذاب وجدان نسبت به احساسی که درباره کودک خود دارند رنج می برند و خود را گناهکار می دانند. این مادران گاهی نمی توانند خواسته های کودک را متوجه شوند و کودک را در به وجود آمدن این حالات روانی برای خود سرزنش کنند. دکتر روانشناس معمولا به همسران این مادران پیشنهاد می کند تا زمانی را برای آنها قرار داده تا درباره احساسات خود صحبت نمایند و ابدا آنها را مورد سرزنش برای احساسی که دارند قرار ندهند زیرا این کار فشار روانی مادر را افزایش داده و امکان دارد اثرات جبران ناپذیری بر ار تباط مادر و کودک داشته باشد.