بهترین راه برای افرادی که می خواهند در برابر احساس درماندگی خود مقاومت کنند این است که به افراد کوچک تر و ضعیف تر از خود بی اعتنایی کنند این گونه بی اعتنایی در واقع نوعی ابراز صعیف است افراد قوی به دلیل این که این ضعف را تجربه کرده اند و می دانند ان ها نیز چنین ضعفی را در درون خود دارند به هیچ وجه نیازی نمی بینند بر اساس گفته های روانشناس خانواده قدرت خود را از طریق غرور نشان دهند . بسیاری از بزرگسالان برای بار اول از طریق فرزندان خود از وجود احساساتی مانند درماندگی و حسادت و دلتنگی در وجود خود اگاه می شوند چون در دوران کودکی این فرصت را نداشته اند تا اگاهانه این احساسات را تجربه کنند و بشناسند. 

مشاوره روانشناسی نشان می دهد که کسانی که درو رنج دوران کودکی خود را به صورت خود اگاه حس نکرده و نشناخته اند ممکن است برای در امان ماندن از تن عذاب ها ان ها را به کودکان خود انتقال دهند. و در واقع چیزی که برای کودک تحقیر امیز است نه تحقق یافتن خواسته اش بلکه اهانت به شخصیت اوست. زمانی که پدر و مادر بزرگ بودن خود را به رخ کودک می کشند تا نا خود اگاه به خاطر تحقیر شدن در گذشته از کودک انتقام بگیرند رنج کودک چند برابر می شود. ان ها گذشته ی تحقیر امیزشان را در چشمان کودک می بینند و با قدرتی که حالا در اختیار دارند دفعش می کنند. 

ما هرگز با یک تصمیم گیری انی و ساده نمی توانیم خود را از تکرار الگوهای رفتاری والدینمان که ان ها را در دوران اولیه زندگی به ناچار باد گرفته ایم خلاص کنیم. 

مشاوران مرکز روانشناسی بیان می کند ما زمانی می توانیم از تکرار ان ها خلاص شویم که تمام و کمال رنجی را که ان ها به ما تحمیل کرده اند احساس کنیم و بشناسیم. تنها در این صورت است که می توانیم اشکارا از وجود خود این الگو های رفتاری اگاهی یابیم و بی چون و‌چرا از ان ها پرهیز کنیم. 

در اکثر جوامع دختر بچه ها فقط به خاطر این که دختر هستند مجبور به تحمل برخی از تبعیض های بیشتر می شوند. اما از ان جا که زنان این دختر بچه های سابق معمولا مهار نوزادان و خردسالان را در اختیار دارند می توانند تمام اهانت هایی که خود زمانی مجبور به تحملشان بوده اند در حساس ترین سن به فرزندان خود انتقال بدهند. وقتی چنین اتفاقی روی بدهد پسر بررگسال به مادر خود جنبه ی ارمانی می دهد چون هر انسانی نیازی دارد تا احساس کند پدر و مادرش واقعا او را دوست می داشته اند. ولی همان پسر سایر. دختران را تحقیر خواهد کرد تا بتواند انتقام خود را به جای مادرش بگیرد از طرفی اگر دختری از سوی خانواده اش تخقیر می شده هیچ راهی برای خلاص شدن از زیر بار حقارت ها و اهانت های گذشته نیابد از فرزندان خود انتقام خواهد گرفت. او می تواند این کار را پنهانی و و بدون ترس از انتقام‌ انجام دهد چون کودکان امکان این را ندارند تا چیزی در این مورد به دیگران بگویند مگر این که بعد ها با وسواس و و یایر علایم نشان دهند که ان هم انقدر پوشیده و‌مبهم خواهد بود که مادر را لو‌نمی دهد. 

بی احترامی صلاح افراد ضعیف است و به عنوان دفاعی دربرابر احساسات نا خوشایند و نا خواسته ای به کار می رود که‌ممکن است خاطراتی از گذشته ی واپس رانده ی او را یاداوری کند. در نتیجه اعمال کم و بیش پنهانی و مهار نشده ی خود اگاه قدرت بر کودک از سوی بررگسال ریشه تمام تحقیر ها و تبعیض هاست. 

طبق نظر روانشناس خانواده در نظر افراد انچه والدین بر سر کودکان خود می آورند کاملا به خودشان مربوط است چون‌کودک جز دارایی والدین محسوب می شود از انجا که قربانیان در این دسته فقط بچه ها هستند در زمان بزرگسالی ان ها به شدت حس خواهند کرد که باید تمام درد و رنج های دوران کودکی خود را به کوکانشان برگردانند. تا زمانی که چنین تجربه ای پشت تصویر خیالی از یک دوران کودکی شاد مخفی است ان ها از وجود ان اگاهی نمی یابند و در نتیجه قادر نخواهند بود از انتقالش جلوگیری کنند. 

مردم باید اگاه شوند که چگونه این بی احترامی ها نسبت به کودکان از نیلی به نیل بعد منتقل می شوند و باعث تداوم رفتار های ویرانگر می شود. 

پذیرش اشتباهاتمان ممکن ایت به فرزندان کمک کند بالاخره بند های غفلت  و تبعیض و تمسخر از قدرت را که نسل های متمادی تداوم داشته پاره کند.

وقتی فرزندان ما اگاهانه بتواند خشم و رنجش خود را بروز بدهند دیگر در خود نیازی نخواهند دید تا با اعتمال قدرت به دیگران این احساسات را از خود دور نگه دارند. اما در اکثر مواقع رنج ها و اسیب های دوران کودکی افراد از نظر احساسی دیترس نا پذیر باقی می مانند و در نتیجه به منبع پنهانی تبدیل می شوند که دوباره از نو و گاهی نا محسوس باعث احساس حقارت و شرمندگی نسل جدید می شود. ان ها از مکانیسم های دفاعی مختلفی استفاده می کنند تا کارهایشان را توجیه کنند. اگر این ها را بدانیم از همان بدو تولد احترام مورد نیازرا به کودکمان می دهیم .برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز روانشناسی در ارتباط باشید.